Nyheter

Ställ dina frågor om ETC Byggs ekoby i Väckelsång

ETC Bygg har tecknat ett avtal med Tingsryds kommun om etablering av en ekoby i Väckelsång i norra delen av samhället. Den 26 januari deltar ETC Byggs Johan Ehrenberg på en digital informationsträff tillsammans med representanter från kommunen. Passa på…

Ekonomin för våra första hus

ETC Bygg AB har en god ekonomi genom det stora stödet på över 1000 personer som är med och sparar i husen idag och är med som B-aktie ägare. I praktiken har våra hus blivit helt finansierade av många enskilda…

Vår klimatpolitik handlar om egenmakt, miljö och energi

ETC Bygg bygger hus som hela tiden försöker vara längst fram i frontlinjen för ett klimatpositivt byggande. Ja, vårt mål är klimatpositiva hus, vi menar att det är fullt möjligt att med rätt energival och rätt materialval skapa boende som inte tär på världens resurser utan tvärtom bygger framtiden bättre och renare.

Vad betyder den blåbruna budgeten för klimatkloka hyreshus?

SD har tillsammans med M och KD fått igenom en budgetändring som släpptes fram av L och C genom att de lade ner sina röster. Det innebär att det statliga investeringsstödet för hyreshus försvinner omgående – liksom stödet för innovativa…