Genomskinliga hus

För några år sedan började vi bygget av våra första hus. De ligger extremt vackert vid Mälarens strand i Västerås och har redan blivit populära för studiebesök och visningar.

Byggbranschen normalt är full av affärshemligheter. Vi jobbar inte så. Vi publicerar våra ritningar, vår teknik, våra avtal. Vi presenterar våra underleverantörer och vi jobbar med att fortlöpande försöka berätta om framgångar och problem med byggena. Vi vill helt enkelt göra ”genomskinliga hus” så att andra kan använda det vi lärt.

Sen bygger vi såklart gärna åt andra än oss själva också.

Om kommuner vill bygga ut allmännyttan så får man till exempel våra ritningar gratis och blir erbjuden klimatkonsultationer för bygget med vår egen certifiering. Annars siktar våra hus alltid på den svåraste certifieringen för klimatpositiva hus som finns. FEBY Guld heter det.

Du kan läsa mer om FEBY-certifiering här.

Nedan finner du länkar till alla dokument, ritningar och handlingar om projektet.

Presentationsmaterial

Sammanfattning av de hus vi jobbar med hösten 2021

Ladda ner vår bilaga om ETC Bygg

Ritningar och bygglov

Bygglovhandlingar 2019-01-31

Nybyggnadskarta 2019-01-31

Dokument och handlingar

Energihuskalkyl för ETC Bygg i Västerås

Bolagstämma ETC Bygg AB 200603

Årsredovisning ETC Bygg AB 200603

Revisionsberättelse ETC Bygg AB 200603

Nu är våra hus värderade 190409

Protokoll från ETC Bygg Stockholms aktivistgrupp 190219

Anteckningar från ETC Bygg-möte i Växjö 180129

Anteckningar från ETC Bygg-möte i Stockholm 171205

Anteckningar från ETC Bygg-möte i Malmö 171129

ETC Bygg-besök hos samhällsbyggnadskontoret i Karlskoga 171116

Ansökan om markanvisning i Västerås

Protokoll från ETC Bygg-möte i Växjö

Protokoll från ETC Bygg-möte i Stockholm 171026

Uppdatering om ETC Bygg i Uppsala

Frågor och svar efter ETC Byggmöte i Uppsala

Protokoll från ETC Bygg-möte i Lund 10827 och frågor från mötet som Johan Ehrenberg svarar på.

Saknar du något?

ETC Bygg
Box 4403
102 68 Stockholm
Organisationsnr. 556 854-1469