Spara direkt i våra hus

Vår vision är att vara Sveriges mest uppskattade fastighetsägare med klimattänk i grunden. ETC Bygg ska inte bara skapa ett boende, med kvalitet i både lägenheten och i dess närliggande utomhusmiljö, utan även inspirera fastighetsbranchen när det kommer till grönt och klimatsmart byggande.

Sedan 2017 har vi jobbat med att ta fram planer, all teknik och alla riktningar, liksom alla förhandlingar med myndigheter. Det har varit ett drygt arbete med mycket omgörningar och detaljarbete. Tack vare ett stort stöd från Boverket (8 miljoner) har vi kunnat utveckla energilösningar som är unika i all sin enkelhet. Våra lösningar blir också forskningsprojekt. Finansieringen är via allmänheten, alltså med din hjälp. Du kan spara direkt i våra hyreshus!

Varje sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. B-aktierna återköps till fast pris när du vill ta ut eller ändra ditt sparande. Avkastningen är 2022 satt till 2 procent.

Fasaden på ett av våra fyravåningshus ritad av Kaminsky Arkitektur.

Förutom crowdfunding från dig och några tusen personer till så finansierar vi husen med pengar från ETC-företagen och statliga bidrag (Vi fick i december 2018 8,6 miljoner i bidrag från Boverket för bland annat energiprojekten i huset). Budget är på totalt 30 miljoner kronor per hus. När vi crowdfundat ett hus och det är byggt belånas det i bank för att finansiera nästa hus. Visst är 30 miljoner är mycket pengar, men betydligt mindre än det vi på ETC redan crowdfundat för solceller i Sverige.

Här kan du ta del av hur en byggbudget för ett av våra hyreshus kan se ut.

ETC Bygg är ett non-profitföretag och vårt mål är helt klimatpositiva hus med unika energilösningar och – faktiskt – 15 procent lägre hyror.

Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig inlåningsgaranti. Det finns alltid en risk med ett sånt sparande även om vi anser att hyreshusen är trygga och klimatsäkra. 

Så här går det till

Du sparar direkt i ett hus i form av andelar som är B-aktier. Varje andel är 10.000 kronor. När ett hus är byggt och klart, börjar vi spara i hus två.

Du kan spara engångsbelopp i andelar eller så kan du månadsspara ihop andelar hos oss.

Du har 2 procent ränta på andelen per år.

Räntan räknas från dag ett då din andel betalas in.

Du har 6 månaders uppsägningstid på andelsägandet. Det vill säga vi köper tillbaka din andel om du behöver använda pengarna till annat.

En andel ger inte företräde till hyreslägenheterna. Vi blandar boende med kommuner och andra för att ge plats till en helhet som skapar ett bra boende för många. Men givetvis vill vi att de boende ska vara aktiva och intresserade av dessa unika hus vi bygger.