Vi värnar om din integritet

För oss på ETC Bygg är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation) och vi vill vara öppna med hur vi samlar in och behandlar din personliga information.

ETC Bygg AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas av ETC Bygg AB och dess systerbolag. Kontaktuppgifter till ETC Bygg AB hittar du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig, dvs namn och e-postadress. Vi kombinerar dessa uppgifter med annan information vi har om dig, tex information om du är kund eller inte, så att du kan få så relevant information som möjligt till dig.

Vårt e-postregister hanteras av Get a Newsletter Scandinavia AB.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Om du anmäler ditt intresse för ETC Bygg AB:s verksamheter eller vårt finansiella sparande behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig eller uppfylla våra förpliktelser enligt avtal med dig.

Om du nyligen varit sparkund hos oss behandlas dina personuppgifter enligt rättslig grund för berättigat intresse. Berättigat intresse innefattar nödvändig behandling av personuppgifter för att rapportera, utvärdera, utveckla och möta kunders behov, utformning av tjänst och innehåll samt skydda vår verksamhet.  

I övriga fall är den rättsliga grunden att du lämnat ditt samtycke genom att godkänna denna policy. I de fall den rättsliga grunden är samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt radering.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:
Myndigheter om det är ett lagkrav.
Företag inom ETC-gruppen.
Företaget Get a Newsletter Scandinavia AB som hanterar vårt e-postregister.
Företaget Active Campaign som hanterar våra e-postutskick.
Vi driftar som regel våra IT-system själva, men det är inte uteslutet att vi någon gång kommer att anlita IT-konsulter för service och utveckling av våra system, och att vi då kommer att dela dina personuppgifter med dem.
I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från ETC Bygg sker via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss. Observera att det kan hända att du finns på flera av våra utskickslistor, varför ett klick på en avregistreringslänk inte nödvändigtvis betyder att du slutar att få alla utskick av oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att kontakta ETC Byggs kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändring av policy

Vi har rätt att ändra denna policy från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på den här sajten, senast en vecka innan villkorsändringen träder i kraft.

Läs mer på datainspektionens sida.

Kontakt

Har du frågor om ETC Bygg, kontakta gärna vår kundservice:
E-post: bygg@etc.se
Telefon: 08-409 25 920
Telefontider: vardagar kl 9-12 och 13-15