Allmän skötsel

Det är härligt att bo i hyresrätt. Låt oss tillsammans ta hand om den på bästa sätt.

Några av de viktigaste delarna som du som boende behöver sköta på egen hand är dina fönster, torka av ditt ventilationsdon vid behov, sköta brandsäkerheten i form av brandvarnare, rengöra din golvbrunn och rengöra ditt vattenlås.

Här hittar du instruktioner för hur du går tillväga för att sköta om de olika delarna i din lägenhet.

Vad får jag göra?

Om du själv vill renovera lägenheten måste hyresvärden först godkänna detta. Väggarna är behandlade för att ge en brandsäker yta, vilket ställer speciella krav på vad man får göra. Om du vill måla om kontakta hyrsvärd, som planerar och bokar upp jobbet. Ingen målning får ske på egen hand. 

Du får lov att i viss utsträckning borra hål i väggar och tak för att sätta upp saker. Men kontrollera gärna i förväg med hyres­värden eftersom du kan bli ersättningsskyldig om det görs på ett felaktigt sätt eller om det blir alltför många hål. 

Om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer behöver bytas eller lagas ska du kontakta hyresvärden.

Här hittar du manualer för utrustningen i din lägenhet

Detta får du göra

• I viss utsträckning borra hål i väggar och tak för att sätta upp saker.
• Byta lampor och lysrör.
• Ansluta och byta ut lampor i torra utrymmen.

Kök

Köksskåp: Puustelli FosbArt. Färgen heter svart-grå.

Badrum

I badrummet får du inte borra hål.

När du duschar och använder badrummet måste du vara noggrann med att skölja bort rester av tvål, schampo och liknande eftersom silverschampo och andra blekningsprodukter kan skada golvet. Se därför till att skölja golvet så att inte mattan missfärgas.

Väggar, golv och tak

Huset är byggt för att vara varma på vintern och kan därför vara känsliga för fukt. 

När du städar lägenheten ska du inte använda för mycket vatten. Häll aldrig ut vatten på golvet! Se till att alla golv och andra ytor är torra när du städat klart.

Balkong

Balkongdörren används i första hand för in- och utpassering till balkongen. Ventilationen sker automatiskt via ventilationssystemet men kan förstärkas med att öppna fönster. Dörren kan komma att få en utböjning om den inte stängs ordentligt eller hålls öppen under långa perioder. 

Man låser dörren genom att föra in den till karmen och sedan föra handtaget uppåt, och sedan till horisontellt läge. 

Ventilation

Lägenheten har ventiler för att rensa bort fuktig luft, och det är därför viktigt att ventilerna är öppna året om.

Om olyckan är framme

Kontakta din hyresvärd så fort som möjligt om du till exempel upptäcker en vattenläcka eller om du har fått skadedjur. För vissa skador kan du bli skyldig att betala ersättning om du inte anmält skadan direkt.

Manualer och skötselanvisningar

Här hittar du våra samlade dokument över manualer och skötselanvisningar. Saknar du något kan du alltid höra av dig till oss så fyller vi på arkivet.