Svar om takarbetet på bygget i Västerås

I ett Facebookinlägg har ett påstående cirkulerat om att byggnadsarbetare ska ha jobbat utan skyddsele med solcellsmontering på husen i Västerås, och dessutom ha halkat. Johan Ehrenberg kommenterar:

Visst är det våra hus [på bilderna].

Om man ser dem från en annan vinkel ser man dock att han jobbar ovanför en nära 2,5 meter bred balkong vars tak dessutom lutar inåt.

På sidorna och där bilden tar slut har man dessutom skyddsräcke och staket. Det ser man om man följer vinkeln på taket och då ser man också skyddet i form av balkongernas tak.
Den halvmeter som inlägget påstår är i själva verket mer än två meter även åt sidan.

Men oberoende av bildens vinkel gäller säkerhetsregler hela tiden.

All personal som monterar på tak är utbildad i takarbete och alla vet att man inte jobbar utan säkerhetsutrustning.
Arbetsledare granskar kontinuerligt jobbet och om någon skulle ignorera utrustning så riskerar hen uppdraget.
Det är med andra ord strikta regler som gäller och ekonomiska vite vid slarv.

Den här suddiga bilden beskriver inte historien och påståendet att mannen föll är enligt vittnen på plats inte sant.
Inte heller är det ngn på bygget som hävdar att någon jobbat utan säkerhetsutrustningen.

Så ingen på plats kan bekräfta påståendet som sprids via det här facebookinlägget.
Solcellerna är dessutom monterade, min gissning är att detta är en inspektion, men även den ska ju ske enligt rätt regler.

Det är bra att många granskar byggen och diskuterar olika situationer och rapporterar saker man reagerar på.
Men slutsatserna bör man dra när man ser hela situationen.
Att jobba på tak är mycket farligt och ingen vinner på att det inte tas på allvar.

Med vänlig hälsning,

Johan Ehrenberg

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.