Så här har dina pengar använts hittills

Vi startade crowdfundingen till ETC Bygg 2017. Det blev ett fantastiskt stöd där totalt 11,8 miljoner kom in (varav drygt 1 miljon från ETC-företag och ägare direkt).

Vi startade crowdfundingen till ETC Bygg 2017. Det blev ett fantastiskt stöd där totalt 11,8 miljoner kom in (varav drygt 1 miljon från ETC-företag och ägare direkt).

Sommaren 2018 avbröt vi inlåningen i väntan på bygglovsansökan för Västerås och Växjö.

Mycket tid (väldigt mycket tid faktiskt) har gått åt till att komma förbi bromsande småproblem kring skillnaden mellan det hus vi vill och har lovat bygga och det hus som man normalt bygger (läs cement och gips och energislöseri). Byggnormer är sällan anpassade för förändring och utmaning. Men nu är det här klart och vi lämnar in färdiga bygglovsansökningar för de första hyreshusen. Målet är nu att snabbt finansiera bygget med ytterligare 20 miljoner kronor för första huset.

Såhär har de första 11,8 miljonerna använts av ETC Bygg

3 miljoner kronor har hittills gått till arkitektarbete, projektering, konsulter och en rejäl dos timmar av möten med kommun och tjänstemän.

Vi har lagt ner mycket arbete på dessa första hus eftersom vi räknar med att ha den kostnaden sparad till kommande hus. Vi kommer använda denna arkitektur, dessa ritningar och denna projektering även för kommande hus. Det här är vårt ”typhus”.

300 000 kronor har gått till en första delbetalning av mark i Växjö och markanvisningskostnader i Västerås och Malmö. (Vi bygger i de städerna med tomträtt istället för att köpa marken.)

300 000 kronor har gått till löner och sociala avgifter för anställda.

Att bygga trähus går fort – skolan reste ETC Bygg på bara några veckor i våras.

3,7 miljoner kronor har gått till vårt första bygge, skolan i Katrineholm som är helt byggd i tekniken massivträ och som efter att stommen satts upp byggts vidare av oss själva. Vi har valt denna metod för att kunna detaljstudera hur vi vill ha hyreshusen och dessutom testa samarbetet med olika underleverantörer.

2 miljoner kronor har använts till inköp av solceller och annan energiteknik som vi kommer använda i hyreshusen. (Idag används de i vår solpark för att inte kosta pengar i väntan på byggstart i Västerås).

2 miljoner kronor ligger i kassan för att kunna starta markberedningsarbetet i Västerås.

500 000 kronor är grundkapitalet i form av A-aktier.

Kurser och föreläsningar är redan igång i skolan.

Det vi har nu är:

Markanvisningar (värda 3 miljoner kronor)

Färdiga byggdokument och ritningar (värda 3 miljoner kronor)

En färdig projektgrupp och en vald entreprenör för själva bygget.

En skola. (Med hyresintäkter för skolverksamheten. Den hyrs också ut för seminarier, kontor och teater.) Skolan är värderad till 7 miljoner kronor idag av separat värderingsföretag.

Material till energisystemet till ett värde av 2 miljoner kronor.

En kassa på 2 miljoner för att kunna starta arbetet på plats.

Ett aktiekapital på 0,5 miljoner.

Så nu sätter vi fart. 2019 tar vi in minst 10 miljoner kronor per hus i crowdfundingkampanjen. Målet är att ha två hus helt klara innan 2020.

Här kan du börja ditt sparande

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.