Så delar vi på elen – klimatnyttigt och billigt

I våra klimatsmarta hyreshus i Västerås strävar vi efter att förenkla och förbättra för våra hyresgäster. Nu går vi före alla andra och utmanar energisystemet genom att skaffa ett gemensamt elavtal i kombination med massor av solceller.

Det här är ett unikt grepp som gör att de boende kommer att kunna sänka sitt elpris ordentligt och på köpet göra en enorm klimatnytta.

Det här med att tyda sin elräkning är inte det enklaste, speciellt inte när det kommer till att bena ut vilka olika delar man faktiskt betalar för. Elkostnaden består något förenklat av två delar – elnätskostnad och elhandelskostnad. Elnätskostnaden betalar du för att vara ansluten till elnätet och består av en fast kostnad, abonnemangsavgift. Till det kommer en rörlig kostnad, överföringsavgift, som beror på hur mycket el du gör av med. Elhandelskostnaden är det pris du betalar för själva elen som du faktiskt förbrukar.

Det vanliga är att varje hushåll betalar en abonnemangsavgift. Varför då, undrar vi som tycker att det räcker med att betala en avgift för varje hyreshus. Eftersom huvudsäkringen behöver vara lite större för ett helt hyreshus än en enstaka lägenhet, blir den avgiften visserligen lite högre. Men slår vi ut den på alla som bor i huset blir den ändå lägre än om varje hyresgäst betalat en egen avgift.

– Nätleverantörerna har gjort sig kända för att tjäna stora pengar på fasta kostnader. Det handlar både om abonnemangsavgiften och överföringsavgiften för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till din lägen- het. Eftersom våra hyresgäster inte har ett eget abonnemang, kan nätleverantören inte fakturera någon nätavgift. Den kostnaden delar vi också på, säger Johan Ehrenberg som är ETC Byggs grundare och vd.

Solceller hjälper oss att spara pengar och energi

Men det kanske viktigaste i hyreshusens elför- sörjning är att vi har satt upp en imponerande mängd solceller som kan producera el i den omfattning som husen och de boende använder. Solcellerna hyrs sedan ut till hyresgästerna som betalar en hyra utifrån sin förbrukning. Om vi klarar att använda mycket solel kommer en lägenhet som gör av med 2 000 kWh/år att bidra till ett minskat klimatutsläpp på ungefär 1,4 ton koldioxid.

Att hyra solceller kan innebära en besparing på flera tusenlappar per lägenhet och år.

Johan Ehrenberg

– Solcellsanläggningarna som finns på taket, balkongerna och ute på gården hjälper oss att spara både pengar och energi. Att hyra solceller kan innebära en besparing på flera tusenlappar per lägenhet och år. Den el som inte används av husets hyresgäster, levereras till andra konsumenter vilket gör oss till en producent av el, säger Johan Ehrenberg.

Ett hållbart tänk lönar sig

Nackdelen med gemensam el skulle kunna vara att man blir lite extra slösaktig. Det problemet rundar vi genom att den som är sparsam och har ett hållbart tänk kring sin elförbrukning, inte behöver hyra lika mycket solceller.

– Vi har i dagarna förhandlat fram en taxa för hyran av solceller med Hyresgästföreningen där man betalar en viss avgift för en etta, lite mer för en två och så vidare. Efter ett antal månader gör vi en mätning för att få veta den verkliga konsumtionen, säger Johan Ehrenberg.

I första hand vill vi förstås att den egenproducerade solelen används av dem som bor i husen innan vi skickar iväg den till andra. Det löser vi bland annat med ett batterilager som kan lagra överflödet av energi från dagen för att sedan tillhandahålla den några timmar under natten.

– Det här är ett otroligt spännande område där flera nya tekniker just nu utvecklas. Redan i dag kan vi styra husets elanvändning på ett bra sätt, utan att det blir dyrare för de boende eller att det uppstår elbrist. Är det till exempel hög konsumtion på el i hushållen ser vi till att våra elbilar och elcyklar laddas lite långsammare, säger Johan Ehrenberg.

Katarina Brandt

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.