Rapport från bygget av klimatsmarta hyreshus i Västerås

ETC:s hyreshus i Västerås kommer växa snabbt de kommande veckorna.

ETC:s hyreshus i Västerås kommer växa snabbt de kommande veckorna.

Vi har haft förseningar beroende på en omfattande vattenläcka nära bygget i Västerås. Vatten rann in i vår tomt och lerbotten under fylldes med vatten. Det gjorde att vi fick revidera grunden en hel del och lägga till en extra grop för att pumpa bort vatten om olyckan återigen skulle vara framme.

På bilden (fler bilder kan du se här) ser du en hissgrop som får ett pumpsystem inlagt. Den här förseningen är ju onödig men har inte ekonomiskt påverkat bygget förutom lite ökat grävarbete. Vi räknar med att husen ändå ska bli klara till hösten.

ETC:s hyreshus i Västerås kommer växa snabbt de kommande veckorna. Först gjuts en grund, sen om fem veckor börjar väggarna resas.

Du kommer kunna följa projektet och bygget här. Både i text och bild.

Målet med bygget är att pressa klimatfrågan så långt vi kan, samtidigt som hyrorna ska bli rimliga. Vi kommer då stöta på både framgångar och motgångar.

En sak vi redan nu vet att vi lyckas med är klimatkloka frakter av den stora trästommen som ska komma till oss med tåg.

Vi har valt företaget Binder i Österrike för produktionen. Det är inte bara för att de är experter på trästommar utan också för att vi är tveksamma till hur svensk skog avverkas för trähusbyggen. I Sverige kalhugger man vilket skapar stora klimatutsläpp. Avverkningen sker inte på samma sätt i Österrike.

Och med tågtransport är avståndet inte den stora utsläppsfrågan.

Grunden görs om

En sak vi samtidigt misslyckats med våra ambitioner är grunden. Vårt mål har varit att ta fram en grund baserad på foamglas istället för det som i vardagsmål kallas frigolit. Foamglas är klimatbättre då det görs av returglas och nytt glas, medan styrencellplast, frigolit, är plast från olja.

Dessutom är den senare mindre hållbar på lång sikt.

Men erfarenheterna av Foamglas för hyreshus är inte så utbredd i Sverige, materialet används mest för mindre hus eller stora byggen som broar mm. Det skulle därför innebära stora ekonomiska extrakostnader, inte bara för själva materialet (som var ca 450 000 kr dyrare) utan också för arbetet där vår leverantör beräknade extrakostnader på uppemot en miljon kronor. Det skulle påverka hyrorna och vi valde därför en mer normal grund.

Det här betyder inte att vi gett upp projektet med foamglas, hasopor och gärna granit istället för betong som grund för trähusen. Men det behövs ett utvecklingsarbete för att få fram de lösningarna och vi vill hellre komma igång nu än vänta ytterligare månader på andra ritningar och lösningar. Det finns dessutom CO2 neutral ”cement” i bland annat Australien som vi också ska titta närmare på till kommande byggen i Växjö.

Vi förenklar balkonger och duschar

Vi kommer bygga de stora balkongerna med alternativ där hyresgästerna själva kan välja att glasa in eller inte till en nettokostnad i hyra. Alla vill kanske inte ha växthus som klarar vinterkylan och då blir inglasning en onödig extrakostnad.

På samma sätt har vi valt bort storskalig installation av duschar med återvinning av vattnet till över 90 procent. Vi kommer erbjuda enstaka hyresgäster detta då vi inte är helt färdiga med utvärdering av tekniken. Alla duschar kan däremot få vår snålspolande dusch med kraftig stråle (via en vortex teknik. Vatten slås sönder och bladas med luft. Man sparar alltså på vattnet men får samma tryck som en vanlig dusch. Normalt brukar man räkna med att 90 procent av det vatten som används under dusch aldrig används för att tvätta kroppen, det bara rinner bort. Vii slösar onödigt mycket varmvatten den vägen. Det är inte mängden vatten vi ska öka. Det är strålens tryck.

Några små lägenheter på nedersta plan kommer erbjudas varmvatten via solfångare 6 månader per år. Det här är en del i utvecklingsarbetet vi ska göra hela tiden. 

Vi har också tittat på en eldragning som gör att vi kan starta och släcka lampor utan sladdar mellan brytare och lampa. Det här förbilligar eldragningen men gör den också vackrare och diskretare.

Och så några nyheter…

Vi har lyckats få tag på trädgårdsplattor som är solceller och därför kan göra el på grusgångar och liknande framöver.

Vi har också provat ut storskalig bokashi i egna kärl som gör att husen kan bli producenter av färdig näringsspäckad matjord även till andra om man vill det.

Framgång för finansieringen

Huset är nu till 94 procent helt finansierade via crowdfundingen. Det här är en fullständig otroligt stöd som ingen annan byggare kommer i närheten av. Vi behöver ingen bank för bygget, vilket är unikt. Nu genomför vi en sista kampanj för att nå 100 procent egenfinansiering. Sen riktar vi blickarna mot Växjö (där bygglovet är inlämnat men ännu inte godkänt av kommunen). 

Vill du vara med och spara i våra hyreshus så mejla mig så svarar jag så fort jag kan.

Nästa rapport kommer i februari. 

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.