ETC Bygg sluter avtal med Sparbanken Syd

Nu är det klart att ETC Bygg fått en partner i form av Sparbanken Syd, när det gäller bygget av ett stort hyreshus i Hyllie i Malmö.

Huset i Hyllie är hittills finansierat via crowdfunding. Precis som ETC:s övriga fem hyreshus. Det som skiljer huset i Hyllie är att det är ett stort hus med unik design och klimatpositivt slutresultat, så det kostar mer än något annat projekt ETC Bygg genomför.

 Sparbanken Syd går in med ett byggkreditiv motsvarande hälften av byggkostnaden.

– Förutsättningen är att vi, med våra crowdfundare finansierar den första halvan berättar Johan Jenny Ehrenberg. Därefter går bankens kreditiv in.

– Idag har vi totalt investerat 50 miljoner kronor och kommande månad blir det ytterligare 20 miljoner för den tjocka trästommen. Så vi räknar med att ha investerat vår del i augusti i år. Sen hjälper banken till.

Men vad är det då vi bygger?
Sveriges högsta biobaserade hus, ett hyreshus helt i trä klassat som passivhus med extremt låga energikostnader för de boende. 10 våningar med 52 lägenheter och så kontor och café på bottenplanet. Allt i trä förutom källaren där vi använder den mest klimatsmarta betongen på marknaden, ett eget recept.
Och allt detta utan vinstmaximering eller klimatförstörelse, vi vågar påstå att detta hus är klimatklokt på riktigt.
Inflyttning sent hösten 2025.

Sparbanken Syd är Sveriges enda helt självständiga sparbank. I stället för ägare har banken huvudmän utan utdelningskrav och kan därför återinvestera vinst för att skapa värde för kunder, deras verksamhet och samhället i stort.

– Vi är glada över att kunna vara med och hjälpa till med finansieringen av ett så pass intressant projekt i Hyllie och med ett klimatpositivt hus, säger Patrik Wahlgren, företagsrådgivare på Sparbanken Syd.

– Vi är en lokalt förankrad bank och tar hållbarhetsfrågorna på allvar i den närmiljö vi lever i. Kan vi bidra till ett mer klimatklokt boende är det bara roligt.

Johan Jenny Ehrenberg betonar också det lokala engagemanget.

– För oss är en lokal bank viktig då man har stor kännedom om området och också finns på plats och rent praktiskt kan följa det vi gör.

– För våra delägare betyder det så klart en ökad trygghet i att huset blir klart i tid, säger Fredrik Fagerberg, byggansvarig för hela projektet. 

– Det är mycket dyrt att bygga hus idag men det vi gör är klimatpositiva hus med låga driftskostnader som ska stå i hundra år. Och vi behöver ju hyresbostäder. Så när andra byggare bromsar är det roligt att med Sparbanken Syd snarare kunna öka takten i Malmö-projektet.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.