ETC Bygg får miljoner i stöd från Boverket

Statliga Boverket har gett ETC Bygg ett stöd på 8,6 miljoner kronor för de nya klimatpositiva hyreshusen som kommer att byggas i Västerås.

Statliga Boverket har gett ETC Bygg ett stöd på 8,6 miljoner kronor för de nya klimatpositiva hyreshusen som kommer att byggas i Västerås.

– Vi är mycket glada och stolta över att Boverket på det här sättet hjälper till att ge oss kraft att verkligen utveckla världens finaste klimatsmarta boende för hyresgäster, säger Johan Ehrenberg.

Stödet gäller de innovativa delarna i husbygget som också är designat för att skapa ett så lågt klimatavtryck som möjligt, vilket gör husen till del av lösningen på byggbranschens stora utsläpp, menar Johan Ehrenberg.

– Det kostar att ta fram nya alternativ och det kostar extra mycket i en bransch där innovation är något som oftast bara sker i små visningshus. Vårt mål är ju att göra stora hyreshus som verkligen kan förbättra ekonomin och energianvändandet utan att det stör boendet, säger han.

I Boverkets motivering står det ”att åtgärderna ersättande av betonggrund med granit, installation av ett värme- och ellagringssystem, introduktion av ett nytt sätt att tillvarata matavfall och utvärdering av de planerade åtgärderna har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet för innovativt och hållbart byggande av bostäder.”

Vad betyder detta med granitgrund?

– Det är bara ett exempel på det vi kan göra för att minimera betong i huset. Granitgrunder är ju inget nytt, de finns i stora hus sedan romartiden, det har försvunnit för att betongen var enklare. Men diskuterar man klimatfrågan blir betong en svår lösning, att producera cement skapar mycket stora utsläpp.

Finns det särskilda krav för stödet?

– En stor del av summan går till forskning och utvärdering
så att andra kan använda det vi gör till andra hus. Målet är att förändra husbyggandet, och att andra ska kunna ha användning av våra erfarenheter. Eftersom det mesta av stödet utbetalas direkt ger det oss stora möjligheter att diskutera direkt med underleverantörer om nya lösningar, det blir inte teori, utan praktik.

Och när blir husen klara?

– Just nu pågår markundersökningarna, vi kollar hur långt det är till berg och andra förutsättningar. Bygglovet lämnas in snart och då kan vi också publicera de färdiga ritningarna för andra att se. Sedan bygger vi under 2019 så inflyttning blir nog inte förrän framåt nästa jul.

ETC Bygg har använt en udda finansiering, crowdfunding, hur långt räcker det?

– Det har varit ett fantastiskt stöd. Vi lånade in 11 miljoner för att få igång projektet och nu i januari vänder vi oss utåt för ytterligare 10 miljoner till själva byggstarten.

– Men husen har också banklån som säkerhet i byggfasen liksom alla nya stora bostäder.

– Crowdfunding, alltså gräsrotsfinansiering, är ju inget nytt i sig. Det ger de som sparar en unik insikt i vart pengarna går, vad de används till. Det var ju så folkrörelserna började byggas för snart 100 år sedan och metoden är lika intressant idag.

Vad säger du till de som kritiserat projektet och kallat det orealistiskt?

– Det har mest varit borgerliga debattörer som ogillar det här. Men de är alla välkomna till invigningen så småningom.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.