Gemensamma utrymmen

Vi har ett flertal gemensamma utrymmen som används av våra hyresgäster. Här samlar vi information om dem.

Trapphus

Hjälp till att hålla trapphuset rent och fritt från lösa föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal.

Tvättstuga

Gemensam tvättstuga finns i varje hus. Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet för tvättstugan.

Miljörum

Miljörum finns i hus SKOGEN och RÄDDNINGEN.

Är det fullt i behållarna för exempelvis papper och wellpapp? Ta hem det och ställ ner det kvällen innan de kommer och tömmer. Ställ det INTE på golvet. Vi har som ni ser ganska täta tömningar, så hjälp till genom att slänga i samband med tömningsdag, så att det inte behöver bli överfullt.

Schema

Varje vecka:

Tisdag (Räddningen) och Fredag (Skogen) : Restavfall, matavfall samt pappersförpackningar.

Jämna veckor:

Måndag: Plastförpackningar

Tisdagar: Glas (färgat samt ofärgat)

Onsdag: Tidningar

Onsdag: Metallförpackningar

Fredag: Wellpapp


Utebliven tömning?

Om det inte har tömts på angiven dag, ring dagen efter och reklamera direkt till:

SSAM tel: 0470-59500

Stena Recycling AB tel: 0104457880

De kommer och åtgärdar snarast, inom ca 1-2 dagar efter reklamationen är gjord. Glöm inte att mejla portvaktvaxjo@etc.se att reklamationen är gjord.

OBS Det får inte stå saker på golvet, då kan de inte tömma.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i hus KRAFTEN.

Gården

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar.  

När snön kommer kan det hända att inte allt skottas undan på en och samma gång. Vi plogar därför undan snön i första hand där det är viktigast för framkomlighet.

Hör gärna av dig till fastighetsskötaren för att anmäla istappar eller risk för takras så vi kan hantera det snabbt.

Trädgård

Trädgården utformas i samarbete med vår trädgårdsmästare i Katrineholm, alla boenden är uppmuntrade att engagera sig i denna process för att tillsammans utveckla en trevlig och inkluderande miljö. Förhoppningen är att skapa en plats för interaktion, där grannar umgås och aktiviteter som skördefest, söndagsfika eller spontana möten känns som en naturlig del utav vardagen.

Växthuset

På gården finns 2 st växthus som kan användas av de boende.