Gemensamma utrymmen

Vi har ett flertal gemensamma utrymmen som används av våra hyresgäster. Här samlar vi information om dem.

Trapphus

Hjälp till att hålla trapphuset rent och fritt från lösa föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal.

Tvättstuga

Gemensam tvättstuga finns i hus HOPPET. För bokning klicka här.

Miljörum

Miljörum finns i hus HOPPET.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i hus VÄXA!

Gården

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar.  

När snön kommer kan det hända att inte allt skottas undan på en och samma gång. Vi plogar därför undan snön i första hand där det är viktigast för framkomlighet.

Hör gärna av dig till fastighetsskötaren för att anmäla istappar eller risk för takras så vi kan hantera det snabbt.

Trädgård

Trädgården utformas i samarbete med vår trädgårdsmästare i Katrineholm, alla boenden är uppmuntrade att engagera sig i denna process för att tillsammans utveckla en trevlig och inkluderande miljö. Förhoppningen är att skapa en plats för interaktion, där grannar umgås och aktiviteter som skördefest, söndagsfika eller spontana möten känns som en naturlig del utav vardagen.