Energi, el och värme

Tillsammans producerar vi ren solel för vår elkonsumtion och låter vårt överskott pressa ut smutsig el från nätet.

Värme

Värmen i huset styrs av vår smarta energianläggning som håller en behaglig inomhustemperatur året runt.

Du kan i viss mån påverka temperaturen i din lägenhet genom att ställa in ett så kallat börvärde, dvs ett riktvärde för om mer värme ska tillföras eller inte. Du kan höja eller sänka detta börvärde med två grader.

Klicka på knappen nedan för att komma till applikationen för temperaturreglering. Om du saknar inloggningsuppgifter, kontakta oss här.

El

Den el som produceras av våra solceller kommer i första hand att gå till din konsumtion, drift av husen, laddning av elbilarna, samt belysning på gården. Överskott hanterar ETC Sol. Solcellerna är en del av ETC Sols nationella solcellspark, som alltså äger solcellerna som klär taken samt de lösningar vi ser på gården.

Detta betyder att ETC Sol tar hand om allt formellt arbete kring solcellerna, till exempel har anslutningsavtal med elnätsbolaget Mälarenergi, sköter anslutning och underhåll av solcellerna och övrig utrustning, ser till att fördela ut den el som inte använts till övriga kunder hos ETC Sol. Effektiva batterier ska installeras, så vi även kan lagra en del av energin och slipper köpa in el under de mörka timmarna. Det fiffiga med att låta ETC Sol ansvara för solcellerna är att man slipper avgift som är kopplad till om man producerar mer el än vad man konsumerar. Eftersom vi värnar om billig och hållbar energi förenklas detta av samarbete, då andra regler gäller för produktionsbolag. Vi har valt just solceller då det är det mest klimatsmarta energialternativet som finns tillgängligt, med dem reduceras utsläppen koldioxid med 700 kg/per år för varje 1000 W solceller som installerats.

För dig som hyresgäst

Vi mäter din elkonsumtion och fakturerar en schablon­hyra av solcellerna baserad på din konsumtion. Detta sker till en början månadsvis men kan komma att ändras över tid. I hyran ingår överföring via elnät mm, den totala hyreskostnaden för elen i din lägenhet blir cirka 30 procent lägre än om man köper den på traditionellt sätt.