Säkerhetstänkande

En brandvarnare kan rädda ditt och andras liv om det börjar brinna.

Vi ser till att det finns en brandvarnare i din lägenhet vid inflytt men du måste själv testa att den fungerar, och du ansvarar för att byta ut denna vid behov. Det är särskilt viktigt om du varit bortrest eftersom batteriet kan ha tagit slut.

Trapphuset är en utrymningsväg vid en eventuell brand. Därför får man inte förvara tex barnvagnar eller cyklar i trapphuset utan de skall parkeras i utrymmen avsedda för detta.