Glöm inte skaffa en hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring. Den kan skydda dig ekonomiskt om något skulle hända med din lägenhet eller dina saker.

Om det till exempel skulle uppstå en vattenskada kan du via hemförsäkringen få ersättning för saker som blivit förstörda. Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om du själv skulle orsaka en allvarlig skada, som till exempel en brand. I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd och rättsskydd.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du ska flytta in och teckna en ny eller se till att den hemförsäkring du redan har flyttas med. Då slipper du eventuella glapp i din hemförsäkring.