Trivsel och yttre miljö

Alla boende kan hjälpas åt för att bevara trivseln och hålla området fint.

Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och musik samt undvik att borra eller spika i väggen framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannarna om du har gäster hemma eller spelar instrument. Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Eller varför inte bjuda in dem och lär känna varandra?

Det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd. Detta får endast göras efter samråd med fastighetsskötaren så att det blir enhetligt. Markiser är inte tillåtet att montera i våra fasader eller bjälkar. Vill du ha solskydd på balkongen rekommenderar vi att du använder ett parasoll på fot. Vill du sätta upp blomlådor så gör det då på insidan av balkongen så det inte finns någon risk att något ramlar ner.

Grillning

Du får inte grilla på balkong eller uteplats. Grillar du på gården så se till att det är på grus och att du följer brandföreskrifterna

Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet.

Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök.
Det är därför förbjudet att röka i såväl lägenheten som på balkongerna.

Använd de befintliga papperskorgar i området och plocka gärna upp skräp från backen. En ren innergård skapar en trevligare och tryggare miljö för oss boende.

Här kan du ladda ner läsa våra trivselregler.