Odla tillsammans

Odling tillsammans skapar möten mellan människor och natur och kan erbjuda både gemenskap och skapa en inkluderande mijö.

Husens utformning ska uppmuntra till ett hållbart och naturnära boende varför ytor för odling är generöst tilltagna i storlek. Här ges möjlighet till egen odling rakt utanför dörren på balkongen, samt tillgång till gemensamma odlingslådor på gården.

Trädgården utformas i samarbete med vår trädgårdsmästare i Katrineholm, alla hyresgäster uppmuntras att engagera sig i denna process för att tillsammans utveckla en trevlig och inkluderande miljö. Förhoppningen är att skapa en plats för interaktion, där grannar umgås och aktiviteter som skördefest, söndagsfika eller spontana möten känns som en naturlig del utav vardagen.

Vi erbjuder odlingslådor, startjord och rådgivning från vår trädgårdsmästare för att komma igång. LED-lampor med mera ordnar hyresgästen själv, om så önskas på den egna balkongen. Alla får även startkit för Bokashi och instruktioner hittar du under allmän skötsel om kök. Uppsamlingsplats kommer finnas på gården för det man inte använder själv.

Bokashi – att fermentera matavfall

I våra kök finns det bokashihinkar för att vi ska ta till vara på vårt matavfall. Att fermentera matavfall och bygga upp en trädgårdsjord full av liv och energi är en revolution. Nu kan du vara med och dra ditt strå till stacken i klimatarbetet. Och det samtidigt som du bygger en näringsrik jord full av kol och humus. En jord som ger friska växter och god skörd. Du spar in kostnader för sophämtning och växtnäring och bidrar till ett positivt kretslopp.

Att fermentera matavfall binder 27 gånger mer klimatgaser än om de bryts ned med syre – det sluter kolcykeln i linje med klimatforskarnas mål. Du stimulerar livet i jorden och får ekosystemtjänster tillbaka i form av en jord som binder mer näring, vatten och luft. Med ETC Bokashi kan du sluta kompostera och börja fermentera. 

Så här gör du

Hacka gärna avfallet grovt så blir det lättare att sprida ut det färdigfermenterade materialet i jorden. Det går även att lägga i hela bananskal med mera om man föredrar det. Spraya försiktigt med ETC Bokashispray. En fin dimma räcker gott och väl. Du ska undvika att blöta ned materialet för mycket. Nu har du ympat in fermentationsmikroberna.

För varje gång du lägger i material så behandla med en fin dimma. Oftast räcker bara något enstaka tryck. Du kan samla avfall under dagen och lägga in dagens skörd på kvällen. Var noga med att både det inre och yttre locket ligger på. Det är bra att 2–3 per vecka att tömma bokashivattnet med hjälp av kranen längst ned på hinken. Det kan hällas ut i trädgårdslandet eller i en vanlig kompost. Blanda 2–4 dl boskashivatten i 10 l vatten om du vill använda det i trädgårdslandet. Du behöver avvattna bokashin för att den inte ska bli för blöt. Om det händer så tar mjölksyrebakterierna helt över och pH blir för lågt. Det tar då längre tid för jordens organismer att bryta ned det fermenterade avfallet till en näringsrik jord. 

När hinken är full så låter du den stå i rumstemperatur i minst två veckor. Du kan med fördel ställa den i ett pannrum, men aldrig över + 38°C. Efter två veckor är bokashin färdig för att grävas ned i jorden. När den fulla hinken står och fermenterar så börjar du om med hink nr 2. Om man producerar mycket bokashi så kan den på vintern förvaras i en vanlig grön soptunna. Det gör inget om den fryser. Jordmikroberna du ympat in är naturliga och klarar vintertemperaturer. De går i vila och kommer igång igen på våren när du gräver ned bokashin i jorden. Gräv ned bokashin och täck med minst 15–20 cm jord.

Om något verkar oklart har vi en instruktionsfilm här.

Vad händer i jorden

När materialet är färdigjäst så ser det mer eller mindre ut som när du la det i hinken. Det är när du tillför den energirika bokashin till jorden som det går snabbt. Jordens heterotrofa organismer bryter då ned och omsätter materialet på kort tid till en näringsrik jord. Om du börjar med en jord som är fattig på kol, som en tung lerjord eller sandjordar så kommer den med tiden att få en bättre struktur – en jord som blir lucker och klarar av att hålla mer näring, vatten och luft. Det du gör är att bygga upp ekosystemets biomassa från mikrolivet i näringsvävens bas upp till daggmaskar, gråsuggor och annat. En jord med en stor biomassa binder klimatgaser i ett levande system. Det systemet kan upprätthållas om man då och då tillför mer fermenterat och energirikt organiskt material.

Det här kan du använda till bokashi

• Frukt, grönsaker, blommor, blad.
• Rå kokt eller stekt fisk & kött.
• Bröd, pasta, kaffesump, tepåsar, äggskal.
• I minde mängd husållspapper och servetter.

Det här ska du inte använda

• Flytande produkter som juice, såser, mjölk med mera.
• Stora ben.
• Plast, metall, porslin med mera.

ETC Bokashi och ETC Jordkraft samverkar

Du kan med fördel använda ETC Bokashi som ett jordförbättringsmedel och ETC Jordkraft som en direktverkande jordberikare. Tillsätt bokashin på hösten eller under tidig vår i ditt trädgårdsland eller i växthuset. Det kommer att ge en bra grundgödsling och du ympar in de viktiga fotosyntesbakterierna. Senare under säsongen är det en fördel att komplettera med ETC Jordkraft för att upprätthålla en god mikroflora. Jordberikaren innehåller både den levande mikrokulturen och lättillgänglig näring. Den här formen av samverkan ger dig en rik skörd av näringskrävande grödor som till exempel tomater.

Vill du beställa vår jordberikare eller biokol?

Nedan ser du våra egna näringsprodukter framtagna för att både förbättra din matjord och lagra utsläpp direkt i marken.
ETC Jordkraft

Vi tar organiskt avfall från djur eller växter och gör om det till jordberikare.

ETC Bokashi

Vår egen bokashilösning som passar dig som vill fermentera ditt eget matavfall i hemmet.

ETC Biokol

Vårt eget biokol mättat med vår härlig fermenterade näring för matjorden.