Världens första byggetablering självförsörjande på el?

Nu har solpaneler kommit upp på byggbodarna vid ETC Byggs projekt i Hyllie/Malmö. ”Är detta väldens första byggetablering som är självförsörjande på el? Det kanske är så”, säger Fredrik Fagerberg, chef och utvecklare av ETC Bygg.

Det tog ungefär en vecka att bygga ställningar, sätta upp solpanelerna och koppla in anläggningen som nu är i drift.
Det är inte första gången ETC Bygg producerar egen el redan i byggfasen, det gjordes även när hyreshus byggdes i Växjö. Men då hyrde ETC Bygg byggbodar, idag äger de dem, vilket betyder att företaget har kunnat fylla taken maximalt med solpaneler.
– Byggbodarna blir självförsörjande på uppvärmning och användning, vilket är viktigt eftersom byggbodar inte är lika välisolerade som vanliga hus och annars drar mycket el. Dessutom är 95 procent av våra verktyg eldrivna och till viss del kan vi köra dem på vår egen el, plus att vi bara kör elbilar och även kan ladda dem, förklarar Fredrik Fagerberg.

Hur vanligt är det med solpaneler redan i byggprocessen?
– Det är jätteovanligt! Dels för att många inte bryr sig om det, men också för att det inte tillåts överallt. När vi byggde i Västerås fick vi tvärnej från elnätsägaren. I Malmö sa Eon ja, vilket vi är väldigt glada för. Så man kan säga att vi jobbar tillsammans för en bättre värld.

Det finns inga nationella riktlinjer just nu för solpaneler på nybygge, så alla gör olika tolkningar av vad det innebär. Vad tänker du, borde detta vara standard i hela byggbranschen?
– Det borde det absolut vara! Standard borde vara att producera så mycket el man kan, och allra särskilt i effektkrävande miljöer som byggfasen. Då är det viktigt med egen el.

Ekonomiskt är det dessutom lönsamt, konstaterar Fredrik Fagerberg.
– Byggel är dyrare än hushållsel, så vi sparar definitivt pengar. När bygget är klart, flyttar vi byggbodar och solpaneler till nästa bygge – där vi förhoppningsvis får koppla in dem.
Som en bonus blir det tiotal personer som just nu arbetar på bygget på gott humör när de ser solpanelerna, märker Fredrik Fagerberg.
– Det känns underbart att veta att man bidrar till ett grönare byggklimat! Vi tänker inte bara på slutresultatet utan på allt under hela processen, att prioritera elverktyg, eltransporter och mycket annat.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.