Vår klimatpolitik handlar om egenmakt, miljö och energi

ETC Bygg bygger hus som hela tiden försöker vara längst fram i frontlinjen för ett klimatpositivt byggande. Ja, vårt mål är klimatpositiva hus, vi menar att det är fullt möjligt att med rätt energival och rätt materialval skapa boende som inte tär på världens resurser utan tvärtom bygger framtiden bättre och renare.

Vi gör detta med ett antal grundelement som vi provat fram i våra byggen där ETC Byggs hyreshus i Västerås idag är det mest levande exemplet.

Klimatkloka val

Vi väljer alltid material utifrån klimatnytta i första hand. Det betyder att vi valt betydligt dyrare material i vår inomhusmiljö, i våra fasader och även våra grunder än normalt. Vi bygger i trä där andra använder gips, vi minskar betongen där andra inte agerar, vi letar aktivt nya material och försöker göra varje nytt hus till ett ytterligare steg mot hållbart byggande. I vår policy ingår att transparent berätta om våra erfarenheter, vår teknik och vår ekonomi. Vi publicerar ritningar och resultat för att kunna hjälpa andra som vill bygga med trä och som vill ta några steg framåt med de lösningar vi provat. (Ett exempel är vår brandsäkra träfasad – testad på Rise – som ökar kolinlagringen i husen rejält).

Men ett hus är inte bara materialval. 

Öppna hus för gemenskap

Designen är medvetet skapad för att öka möjligheterna till interaktion mellan de boende och våra balkongsystem är gjorda för att maximera odling, på samma sätt som vi skapar system för återvinning av näringsämnena i organiskt grönt avfall. Går det vill vi också gärna erbjuda möjlighet att laga mat tillsammans i särskilda utrymmen för att sänka de boendes matkostnader och öka samvaron.

Vi arbetar också tillsammans med de boende i skapandet av gemensamma möten och inbjuder till föreningsskapande och ett portvaktssystem som i mycket handlar om att just hjälpa varandra. Med ett eget IT-system har de boende också direktkontakt med både värd och andra boende i våra hus i andra städer.

Vid en första utvärdering av Mälardalens Högskola för våra boende i Västerås, var det dominerande svaret att man upplevde att anonymiteten i boende hade försvunnit jämfört med de boendes tidigare erfarenheter. Det ser vi som ett gott betyg.

Kollektiva lösningar för transporter

Varje område ETC Bygg får möjlighet att bygga innebär en Eebilspool där de boende får tillgång till elbilen Tesla. (Vi har valt den på grund av dess funktioner i appen). Elbilspoolens storlek bestäms av intresset bland de boende, ökar det så ökar också antalet bilar. Vid möjlighet inbjuds också närboende i andra hus att delta i bilpoolen. När vi kunnat skapa parkeringsplatser blir de alltid också publika laddplatser. Vi har också cykelpool och erbjuder särskilda eldrivna fraktbilar vid inflyttningen.

Energilösningar som sänker kostnaden för de boende

ETC Byggs hyreshus (lösningen kan även används hos bostadsrättsföreningar) minskar de boendes energikostnader genom att vi ersätter enskilda elabonnemang med gemensam el. Eftersom elen produceras direkt av solceller på husen innebär det att de boende hyr solceller för egen el och därmed minskar kostnaden för el och nätanslutning med 30-40 procent per år. Det betyder flera tusen kronor per år för en normalfamilj.

De stora solcellstaken innebär också en minskad klimatbelastning. 10 000 Watt solceller minskar utsläppen i det nordeuropeiska elnätet med hela 7 ton. Det betyder att de boende samtliga sänker sina utsläpp genom att kunna tillgodoräkna sig de minskade utsläppen i en personlig klimatkalkyl.

ETC Bygg jobbar med bergvärme och värmepumpar för varmvatten, alla hus har FTX-system och batterilager och vi utvecklar parallellt särskilda saltlager med nanocoated salt som kan spara sommarens värme utan förluster till vintern. Det innebär att vi har stora möjligheter att effektbalansera både vad gäller el och värme.

Vårt mål är en DOA på 100 kr per kvadratmeter.

Under byggprocessen jobbar vi med egen skapad byggel (där elnätsbolaget så tillåter) och våra transporter sker i första hand med järnväg och eldrivna transportbilar. Vi letar också entreprenadmaskiner med eldrift.

Vi vill bygga vattenklokt och har regnvatten samlade i reservoarer men tittar gärna på andra lösningar där vatten från regn kan återanvändas som vatten för toaletter och tvättstugor.

Förutom delningstjänster för bilar vill vi också att man ska kunna dela på verktyg, mat och underlätta för att kunna göra gemensamma inköp för att minska kostnader. Vi vill också som fastighetsägare hjälpa boende som vill köpa bostadsrätt eller ett ETC Torp genom ett samarbete med JAK-banken, vilka erbjuder långsiktiga lån speciellt för unga och gamla. Men generellt bygger ETC Bygg bostadsrätter bara när det är ett krav från markägaren. Vi föredrar hyreshus som vi sedan förvaltar själva långsiktigt.

Våra hus är inte billiga men vi klarar att ha lägre hyror än andra fastighetsägare genom långsiktighet och låga finanskostnader. Det gör att vårt boende kan bli blandat med både unga, gamla, barnfamiljer och boende som just blivit introducerade till arbetsmarknaden. 

Vi klarar de extra investeringskostnaderna som klimatkloka materialval innebär genom att tillåta en lång intjäningstid både för kassaflöde och likviditet och vi har låga finansieringskostnader genom vår crowdfunding till allmänhet via B-aktier med 2 procent i avkastning som grund. ETC Bygg AB är ett publikt aktiebolag med rätt att vända sig direkt till allmänheten med kontinuerliga emissionserbjudanden.

Bolaget är inte noterat på en börs av hållbarhetsskäl, vi söker inte kortsiktigt placeringskapital, vi söker långsiktiga relationer direkt med allmänheten.

ETC Bygg är ett icke vinstdrivande företag, vilket innebär att vi kan ha långa intjäningstider men också att överskott ska omsättas direkt i nya bostäder. Majoritetsägaren återinvesterar avkastningen direkt i bolaget.

ETC Bygg genomför LCA-analyser både före och efter bygget. Vi siktar alltid på FEBY Guld för våra hus. Men vi lägger också till en analys av den egenskapade energin och de enorma kollager som våra hus innebär (där även den tjocka isoleringen är i träull) vilket ger ett klimatpositivt hus, inte bara ett klimatmedvetet. 

Det vi vill skapa är helt enkelt ett av Sveriges absolut mest klimatmedvetna bostadskvarter.

Med vänlig hälsning,

Johan Ehrenberg

VD ETC Bygg AB