Klimatutsläpp sker helt i onödan: ”ETC Bygg är världsledande”

38 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från bebyggelse och att värma upp hus – helt i onödan, menar arkitekten Hans Eek: ”Har du byggt ett tätt hus krävs fem värmeljus för att värma upp ett vardagsrum på 20 kvadrat när det är 20 grader kallt ute.”

Om vi lägger samman byggnader och bostäder, byggprocess och uppvärmning, står de för 38 procent av världens koldioxidutsläpp säger arkitekten Hans Eek, som gör energiberäkningar för ETC Bygg. Han konstaterar att det är mer än transportsektorns andel av koldioxidutsläppen och även mer än jordbrukets andel. Han tycker att det därför är märkligt att det inte ställs högre krav på byggbranschen.

Små värmeförluster

Hans Eek förklarar att det viktigaste egentligen inte är hur hus värms upp, det viktigaste är att det är tätt och välisolerat, så att värmeförlusterna blir så små som möjligt.
Tillsammans med den tyske forskaren Wolfgang Feist har han utvecklat begreppet passivhus. Konceptet bygger på tjocka täta väggar, noggrann byggprocess och återvunnen värme via ventilationen.
Senare har passivhus vidareutvecklats till nollenergihus, där solceller producerar lika mycket energi som huset använder.
– ETC Bygg är världsledande, våra hyreshus är mer än så, nämligen plusenergihus. De producerar mer energi än de använder.

”Förebilder är otroligt viktiga”

Hans Eek menar att ETC Bygg visat vägen som borde bli byggnorm, att alla hus borde byggas som plusenergihus, med klimatberäkningar i alla led.
Han berättar att Sverige sedan 1970-talet varit världsledande i fråga om miljöhänsyn i byggsektorn, framför allt av energiskäl, men att vi blivit omkörda av en rad länder de senaste åren.
– Det ETC Bygg gör handlar inte bara om den handfull hus vi byggt hittills. Förebilder är otroligt viktiga, för de bevisar att teorin är rätt. Byggnormer är jätteviktiga, men jag tror inte att vi får nya byggnormer på plats utan konkreta exempel som visar vägen.

De första hyreshusen ETC Bygg uppförde i Västerås har utvärderats av Mälardalens universitet. Mätningarna visar sig att endast 5,5 Kwh krävs per uppvärmd kvadratmeter. Siffrorna säger inte mycket för den som inte är specialinsatt.
– Det betyder att uppvärmningen av 30 lägenheter kräver lika mycket energi som en normalstor villa, förklarar Hans Eek.

Har vi tid att vänta?

Hans dröm är att ETC Bygg kan skala upp sin verksamhet, å det snaraste.
– Jag vill att vi ska bygga i hela landet. Johan Jenny Ehrenberg, ETC Byggs grundare, håller igen, vill vänta in att fler väljer att spara i ETC Bygg så att vi har ekonomin säkrad. Men jag tänker att ju mer vi gasar, desto mer växer vi. Har vi tid att vänta, när klimatkrisen innebär att hela Bangladesh riskerar att hamna under vatten och antalet klimatflyktingar kommer att skena? Det är den framtid som väntar – men som kan förändras – om vi visar vägen.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.