ETC Bygg väljer trä – också för hälsan

Att bygga hus i trä har många fördelar. En av dem är ett bättre inomhusklimat, vilket främjar hälsan. ”Trä jobbar i perfekt symbios med oss människor. Hälso- och energiaspekterna är extremt stora”, säger ingenjören och arkitekten Daniel Fagerberg.

Har människor som bor i hus av trä en bättre hälsa än andra? Ja, svarar Daniel Fagerberg. Han är den underkonsult som gjort alla konstruktionshandlingar och hållfasthetsberäkning och därmed styrt materialval för ETC Byggs klimatpositiva hyreshus.

Partiklar kan göra oss sjuka

Trä suger åt sig fukt när det blir för fuktigt. När det blir för torrt avger det fukt. Det är ett levande material som andas. Om luftfuktigheten är bra suger fukten upp damm och partiklar som faller till golvet, istället för att de virvlar runt i inomhusluften.
– För att ha ett hälsosamt inomhusklimat, där du inte får hälsoproblem på grund av damm och kvalster, är 55 procents luftfuktighet idealt. Det har du i ett hus av trä. I moderna hus, av gips och betong faller luftfuktigheten ofta ner till 15 procent. Det betyder att det virvlar runt vansinniga mängder partiklar inomhus. Det har resulterat i att vi blir sjuka, mer drabbade av respiratoriska problem, som astma, säger Daniel Fagerberg.

Borde alla som har astma och liknande problem flytta till trähus?
– Det finns även annat du kan göra. Skaffa en luftfuktare. Hela huset behöver inte vara av massivt trä för att komma åt den här positiva effekten. Det räcker att du byter ut ytskikt, från gips till trä. Inte använder plastfärger. Då får du ett bättre inomhusklimat.

Bra för hjärta och blodtryck

Det Daniel Fagerberg beskriver har dokumenterats i forskning. Trä har en positiv inverkan på inomhusklimatet. Träinredning kan ge ett ökat välbefinnande och studier tyder på att trä kan ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor.

Lynn Nilsson på sin balkong. (Foto: Jeffrey McIntosh)

Lynn Nilsson, bor i ett av ETC Byggs hyreshus, i Växjö, med väggar av trä. Hon förklarar:
– Jag tycker inte, jag älskar de här väggarna!
Förutom att inomhusluften är bra upplever hon att det är otroligt vackert:
– Jag blev överlycklig när jag flyttade in! Den svaga vitlaseringen av träväggarna är fantastisk, det blir så ljust. Liksom pricken över i!

Fakta/ETC Bygg

• Alla ETC Byggs hyreshus har väggar av trä.
• Hittills är två hyreshus byggda i Västerås och tre i Växjö. Ett höghus håller på att byggas i Malmö.
• En viktig anledning till att ETC Bygg kan välja de bästa materialen för klimatet och hälsan, är att människor – privatpersoner och organisationer – sparar i ETC Bygg, mot avkastning. Det ger bättre ekonomiska förutsättningar än så kallade byggkreditiv på finansmarknaden.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.