ETC Bygg på Skandinaviens största byggmässa

När Skandinaviens största byggmässa gick av stapeln i Stockholm var ETC Bygg och arkitektfirman Kaminsky, som ritar husen, inbjudna gäster. ”Vi ser att branschfolket följer det vi gör med spänd förväntan”, kommenterar Fredrik Fagerberg.

När Fredrik Fagerberg från ETC Bygg och Aimee Mackenzie, arkitekt på Kaminsky Arkitektur talade på Byggmaterialscenen på den stora byggmässan var intresset stort.
– Vi berättade om innovativa biobaserade material för storskaligt bostadsbyggande och vad som krävs för ett lyckat projekt, säger Fredrik Fagerberg.
Det korta svaret på den frågan är, förutom viljan, att få med sig människor som är intresserade och vågar tänka i nya banor.
– Det gäller finansiering, såväl som teknik och design. Jag tänker att det är vad som gör ETC Bygg unika. Vi har inte, som de stora byggbolagen, ett klimatprojekt eller ett projekt om social hållbarhet i liten skala vid sidan av. Allt vi gör handlar om klimat och social hållbarhet.

Utmanar varandra

Aimee Mackenzie, arkitekt på Kaminsky Arkitektur understryker att det är lagarbetet som gör det möjligt att ta klimattäten.
– Att till exempel få uppdraget att rita in balkongräcken av solceller är något som får en att förflytta gränser. Vi utmanar varandra genom att hela tiden bolla utvecklingsfrågor. Vi frågar oss inte bara vad vi ska göra utan framför allt: Varför gör vi det här?

Hon hoppas att pionjärarbetet i fråga om hållbarhet ska sätta tonen för hur vi bygger i hela Europa.
– Vi vill se en ny standard, att alla materialval övervägs i hela byggprocessen.

Stort intresse från kommuner

Bland de frågor som riktades till Fredrik och Aimee på mässan handlade en om vilka reaktioner ETC Bygg möter från kommuner runt om i landet.
– Kommunerna är generellt väldigt intresserade av att vi på ETC bygger klimatpositiva hyreshus, svarade Fredrik Fagerberg.
Han konstaterar samtidigt att det handlar om väldigt långa processer, från att ha vunnit en markanvisning om ett bygge, till byggstart.
– I Malmö tog förändringen av detaljplanen två år. Det tog några månader att förklara att solceller gör större nytta för klimatet än gröna tak, som just nu är väldigt populärt. Vi tror att processen kommer att gå mycket fortare vid nästa bygge, när vi väl visat vad vi gjort i Malmö.

ETC Bygg på Nordbygg

  • ETC Bygg och Kamilnsky Arkitektur medverkade på Byggmaterialscenen på mässan Nordbygg i Älvsjö/Stockholm den 25 april.
  • Nordbygg är i första hand en plattform för branschens aktörer att träffas fysiskt för att driva affärs- och branschutveckling genom möten.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.