ETC Bygg gör finanseringsavtal med SBAB

ETC Bygg AB har slutit ett finansieringsavtal med SBAB för de nya husen som snart är färdigbyggda i Växjö.

– Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med SBAB för våra hyreshus, säger Johan Ehrenberg, grundare av ETC Bygg.

– Vi bygger ju på våra stödjande läsares sparade pengar och direkta lån. Det som kallas crowdfunding i finansvärlden.

– Men när husen är färdiga behöver vi samarbete med en bank för en långsiktig slutfinansiering av varje hus. Då kan våra långivare flytta sina pengar till nästa hus vi bygger. På så sätt blir en banks slutfinansiering också början på fler klimatpositiva hyreshus.

SBAB är en bank som framförallt finns för att agera på bostadsmarknaden. Det är en bank som ägs av staten och har ett uppdrag från politiken att hjälpa till så byggandet i Sverige kan öka.

– För oss i ETC är det här den typ av bank vi gärna vill arbeta med, säger Johan Ehrenberg.

Räntor och amorteringar är ungefär som hos andra banker, men överskottet kan i det här fallet gå till ägarna som ju i princip är alla medborgare.

– Vi har tidigare arbetat med medlemsbanker som Ekobanken och JAK, men de små bankerna har svårt att följa med oss när vi bygger mer och större projekt. Då känns finansiering via SBAB som en naturlig utveckling för oss.

På SBAB kommenterar Maria Håkansson samarbetet såhär.

– SBAB:s övergripande mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vår ambition är även att bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås. Detta gör vi bland annat genom att finansiera hållbara bostadsfastigheter. ETC Bygg AB bygger mycket klimatsmarta, till och med klimatpositiva bostadshus där varje led i byggprocessen och förvaltningen har ett starkt fokus på hållbarhet. Det är en klimatsatsning som känns väldigt roligt att kunna vara med och finansiera och som går i linje med hur SBAB vill bidra till bättre boendeekonomi och hållbara bostäder.

Slutfinansieringen från SBAB är på 60 miljoner för Växjö-projektet. Amortering och räntevillkor kommer publiceras på ETC Byggs hemsida.

– Eftersom vi jobbar med husbygge direkt med våra läsare så är vi transparenta med de affärsavtal vi sluter, säger Johan Ehrenberg.

Men betyder det här att ETC bygg nu kommer bli som vanliga byggbolag och låta avkastningen styra vad man gör?

– Nej, nej, även om vi nu diskuterar finansieringen med SBAB för vårt nästa stora bygge i Malmö, så kommer huvuddelen av pengarna komma från läsare som stöder att klimatpositiva hyreshus ska byggas i Sverige.

– Det vi ordnat är ett sparande direkt i våra hus via B-aktier, det kommer bara växa med åren. För behovet av klimatpositiva hyreshus minskar ju inte. Tvärtom.

– Men för att få ordentlig fart på byggandet behöver man alltid finansiering även från bank. Och det är det som gör att vi är extra glada idag, avslutar Johan Ehrenberg.

Kent Vilhelmsson

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.