Bottenplattan är gjuten till husbygget i Malmö

En husgrund har betydande klimatavtryck. Men ETC Bygg har tack vare ekonomiskt stöd från sparare och ett metodiskt sökande efter alternativ, hittat ett nytt recept. Nu är bottenplattan gjuten till hyreshöghuset i Malmö. – Vi är helt klart klimatbäst, konstaterar Fredrik Fagerberg, byggchef och utvecklare.

Grundplattan till det klimatpositiva 10-våningshyreshus, med väggar av trä och isolering av halm, som ETC Bygg uppför i Malmö är nu gjuten.
– Vi har ungefär två månaders arbete till med grund, hisschakt och källare, därefter går bygget vidare, säger Fredrik Fagerberg.
Ska man tänka klimat och miljö i alla led tar vissa delar av bygget längre tid, konstaterar han. ETC Bygg har lagt en hel del tid på att sortera de massor som grävts bort för att gjuta husets grund.
– Om man bara kör bort massorna till deponi får du ett större klimatavtryck på grund av onödiga transporter. Vi sorterar och behåller allt som kan återanvändas, tack vare att vi hyrt en intilliggande tomt för tillfällig deponi.
När ett hål grävs för att gjuta en grund är det betydligt större än själva grunden och därför behöver fyllnadsmassor i ett senare skede återföras. De massorna finns nu kvar intill bygget.

Cement med lägre klimatavtryck

Cement är en klimatbov, eftersom det är oerhört energikrävande att framställa. Därför har ETC Bygg tillsammans med Swerock utvecklat ett nytt recept på betong som innehåller mer flygaska och mindre cement, i betonggrunden.
– När vi frågade om det var möjligt fick vi först svaret nej. Men vi har fortsatt fråga, visa att vi är kunniga och har därigenom hittat personer som är lika intresserade som vi själva av att hitta nya alternativ med lägre klimatavtryck. Man får vara lite envis, försöka vara inspirerande så att andra blir lika inspirerade och vill göra något tillsammans, säger Fredrik Fagerberg.

Fredrik Fagerberg: Vårt mål och mening är att hitta de bästa klimatlösningarna.

En av anledningarna till att ett nytt betongrecept har kunnat användas är att ETC Byggs husgrund inte armeras med stål, utan istället med bergarten basalt. Basalten har en fiberliknande molekylär struktur som man kan göra en vajer av. Genom att baka in vajern in i en komposit kan man tillverka armeringsstänger.

Basalt för klimatvänligare grund

Basalt har många fördelar som armering. Det är ett naturmaterial, det är betydligt lättare än stål och därmed mindre energikrävande att transportera, det löper ingen risk att rosta vilket ger grunden längre hållbarhet.
Samtidigt är det svårare att arbeta med.
– Det finns några få tillverkare i världen, beställningstiden är lång och en utmaning är att du inte kan böja en basaltarmering på plats, om det visar sig bli någon ändring bygget.
Men inga sådana problem har uppstått på plats, när grundplattan gjöts. Beställningen visade sig vara korrekt.

En traditionell husgrund måste beräknas hålla i minst 50 år, hur länge håller ETC Byggs grund i Malmö?
– Jag tror 1 000 år, men detta är så pass oprövat att jag inte kan lova det. Däremot kan jag lova minst 100 år.

Hur mycket lägre klimatavtryck har det betongrecept ni använder?
– Minst 50 procent koldioxidförbättring, jämfört med traditionell betong.

Är det dyrare att bygga en klimatsmart grund?
– Ja. Betongen är 10–20 procent dyrare. Anledningen till att jag inte kan säga exakt är att hantering kostar olika, det är dyrare med vinterhantering. Kostnaden för att välja basalt istället för armering i stål betyder att det blir omkring 20–50 procent dyrare.

Hur vanligt är det med basaltarmering i Sverige?
– Väldigt ovanligt. Jag känner inte till någon annan som gör det.

Anledningen till att ETC Bygg klarar sin kostnadskalkyl, trots att man väljer dyrare produktionsmaterial, är flera.
– Den viktigaste förklaringen är att bygget finansieras av enskilda människor som sparar i ETC Bygg till 5,5 procents ränta. Det är en bra sparränta för individen och samtidigt en bra låneränta för oss. Om vi måste ta bygglån på finansmarknaden är det betydligt dyrare.
En annan förklaring till att detta är möjligt är att ETC söker lönsamhet på längre sikt, konstaterar Fredrik Fagerberg:
– Vårt mål och mening är att hitta de bästa klimatlösningarna. Det är högst på dagordningen. Vi visar att förändring är möjlig och det känns ju väldigt positivt att vi påverkar en konservativ byggbransch åt rätt håll.

Fakta/ Biobaserat hyreshus i Malmö

• ETC bygger just nu Sveriges högsta biobaserade hus, i Malmö.
• Ett hyreshus med väggar av trä och isolering av halm, klassat som passivhus med extremt låga energikostnader för de boende.
• Summan av det klimatavtryck bygget medför, minus den kolinlagring genom träväggarna och de solceller som uppförs, är att huset blir klimatpositivt.
• Huset blir 12 våningar högt, på tio plan bostäder (52 lägenheter), plus kontor och café på bottenplanet.
• Inflyttning beräknas till senhösten 2025.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.