Arkitekten Hans Eek: ”Det viktigaste jag gjort i min karriär”

Hur stor skillnad kan en engagerad människa göra? Arkitekten Hans Eeks enträgna experiment med energieffektivt byggande har förändrat byggnormer i flera länder. Ändå är det först nu han upplever att han gör det viktigaste hittills i sin karriär – med ETC Bygg.

En arkitekt med klimatexpertis, så skulle Hans Eek kunna beskrivas. Redan på 1970-talet. Och idag, när klimatfrågan står högt på dagordningen, skulle man kunna tänka sig att situationen förändrats rejält, att hela byggbranschen satte klimatfrågan först – men Hans Eek bedömer att det inte är så.

– Det är åtminstone inte majoriteten av arkitekterna. Jag tänkte på det senast igår, jag satt med en energiberäkning för ett flervåningshus i biobaserade material, som ska byggas av ETC Bygg i Malmö. Det är ganska komplicerat att göra en sådan beräkning, det tar tid att mata in siffror i ett dataprogram om och om igen, för att säkerställa att huset blir så energisnålt som möjligt. Jag känner inte till någon annan arkitekt i Sverige som håller på med det. Praxis är att arkitekterna lämnar över till andra att räkna. 

Men att göra det själv, redan vid ritbordet, menar Hans Eek gör skillnad för hur byggnaden planeras. Om du vet på vilket sätt till exempel fönstrens placering och storlek påverkar energiförlusterna, påverkar det hur du ritar huset. Fönster innebär tio gånger högre energiförluster än väggar, vilket påverkar inomhusklimatet, förklarar han.

Minskade klimatavtryck

Vi befinner oss i Växjö. Från centrum tar vi oss cirka fem kilometer utanför stadskärnan, där tre av de hyreshus som Hans Eek varit energiberäknande arkitekt för stått klara sedan ungefär ett år tillbaka. Han understryker att han samarbetar med en annan arkitektfirma, Kaminskys, som ritat upp själva husen. Men han har varit en viktig pusselbit i processen – och säger att det varit det roligaste han gjort i sin karriär.

– Mycket av det jag gjort har varit riktigt roligt, som ishotellet i Jukkasjärvi, där det handlade om att använda passivhustekniken för kyla istället för värme. Och att ta samma teknik till Burkina Faso, för att utan AC kunna skapa ett svalare inomhusklimat, visade sig fungera och kan bli en viktig erfarenhet framöver i ett upphettat klimat. Men det jag gjort här, med ETC Bygg, har faktiskt varit ännu roligare – och det viktigaste jag gjort. Det är fantastiskt att jobba med en beställare som inte bara tittar på byggkostnader utan prioriterar att skapa koldioxidsänkor, säger han och radar upp exempel.

– Det trä som det här huset är byggt av kommer inte från ett kalhygge och det är fraktat hit på tåg. Ett av husen har en grund av granit, istället för betong. När vi varit tvungna att använda betong är det en något dyrare betong, med mer flygaska och längre torktid, men med betydligt mindre klimatavtryck.

Enligt Hans Eek visar de här husen hur framtidens byggande behöver gå till.

– Förebilder är otroligt viktiga, för de bevisar att teorin är rätt. Byggnormer är jätteviktiga, men jag tror inte att vi får nya byggnormer på plats utan konkreta exempel som visar vägen.

Lägenheterna har golv, väggar och tak i trä, i trapphuset är trappstegen i trä drygt tio centimeter tjocka, för att länge stå emot en eventuell brand. 

Men helst vill Hans visa elcentralen, högst upp i huset. I hissen på väg upp förklarar han att byggsektorn är den kanske allra viktigaste för att hantera klimatkrisen, i och med att den står för 40 procent av energikonsumtionen och hela 38 procent av koldioxidutsläppen. När vi kommer upp visar han hur ventilationen är konstruerad, hur värme och luft cirkulerar och hur solcellerna på taket och i balkongräckena ger betydligt mer energi än de boende här använder – inklusive laddningen av elbilen i husens bilpool.

Hans Eek menar att alla hus bör byggas som plusenergihus och att klimatberäkningar behöver göras i alla led.

– I Tyskland var hälften av alla nybyggda hus passivhus och i Österrike var det, tack vare landets framsynta byggnormer, hundra procent. Jämför med Sverige, här har vi cirka 3 000 bostäder och några skolor, vilket är pyttelite!

Hur kommer det sig att du inledde ett samarbete med Johan Ehrenberg och ETC Bygg?

– Jag hörde ett föredrag av Johan och tänkte att det är konstigt att vi inte mötts tidigare, vi har hållit på med samma saker, klimat och hållbarhet, i många år. När Johan sa att han ville bygga hyreshus i trä svarade jag att jag fixar skisser och energiberäkningar om du fixar pengarna. Jag sa att vi kan tänka stort, flera hundra tusen, men Johan är försiktigare. Under de närmaste åren kanske vi bygger tusen bostäder.

Foto: Jeffrey McIntosh

Text: Rebecka Bohlin

Spara för framtiden med ETC Bygg

ETC Byggs klimatpositiva hyreshus i trä är möjliggjorda tack vare sparande i husen från crowdfundare. 

Hittills har ETC Bygg färdigställt fem hus. Två i Västerå, tre i Växjö.

I Malmö pågår också ett bygge av ett hyreshus med 10 våningar och 60 lägenheter. Hyreshuset beräknas vara klart runt årskiftet 2024/2025.

Vill du vara med och spara i ETC Bygg med upp till 5 procent ränta? Läs mer här

Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB, B-aktierna återköps till fast pris när du vill ta ut eller ändra ditt sparande. Avkastningen är 2023 satt till 3% och 5% för långsiktigt sparande i 24-månader. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Det finns alltid risk med ett sådant sparande även om vi anser att hyreshusen är trygga och klimatsäkra.