”Använd skogsråvaran med försiktighet”

Arkitekten och ingenjören Daniel Fagerberg menar att oavsett om du använder ett biobaserat material, så ska du alltid planera för att bygga så materialsnålt som möjligt.

Daniel Fagerberg bygger gärna i trä, men vill att skogsråvaran ska användas med försiktighet.
Till exempel behöver inte en villa en lika kraftig korslimmad stomme som ett flervåningshus.
– Det blir överdimensionerat. Bygger du lägre än tre våningar är det resursslöseri. Du behöver inte så mycket trä, du kan bygga med regelstomme, utan problem.

Halm i ytterväggar

Höghuset som ETC Bygg just nu uppför i Malmö kommer att ha halm i ytterväggarna. Och de parhus som ETC Torp just tagit fram kommer också att kombinera trä med halm, som isolering.

– Halm har den absolut lägsta förädlingsgraden man kan tänka sig, det är ett restmaterial. När man använder det i en byggnad så är det extremt resurssnålt. Det är bara positivt att vi tar hand om det, binder in koldioxiden i ett hus istället för att det ligger kvar, förmultnar och avger växthusgaser. Tack vare att de hus ETC Bygg och ETC Torp uppför kan byggas i en industrialiserad process, där halm fogas in som isolering i prefabricerade element, blir det inte dyrare att bygga klimatsmart, än traditionellt.

Har ni kommit så långt det går att pressa klimatavtryck i husbygge – eller kan detta komma att utvecklas ännu mer framåt?
– Det stora framåt är att vi måste se till att vi har ett hållbart skogsbruk. Nu ligger allt på skogsägarna och politiken. Industrin och tekniken för att bygga i trä och halm är redo.

Läs hela texten på ETC Torp

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.