Att leva tillsammans

Bostaden är en viktig del i människors liv. Vårt mål är att vi tillsammans med våra hyresgäster skapar glädje och gemenskap.

Tanken bakom dessa hyreshus är, utöver det starka hållbarhetsperspektivet, ett gemensamt leverne med interaktion och grannsämja. Vi tänker oss en mix av personer och familjer i olika konstellationer, från singelhushåll till barnfamiljer. Detta blir möjligt då vi håller en relativt låg prisnivå i varierande bostadsstorlekar för livets olika skeden, vilket gör husen attraktiva för en bred publik.

Bilda en förening

Vi vill att ni som bor bildar en förening för att diskutera driften av husen, förbättringsförslag samt ha en dialog med oss som fastighetsägare. Gården kommer skötas under gemensamt ansvar, förslagsvis med planerade städdagar och initiativ för trädgårdsarbete.