Modell av ETC Byggs passivhus

Om våra hyreshus

Klimatförändringarna är vårt århundrades största utmaning.  Därför valde vi att bygga klimatpositiva hyreshus utan utsläpp. 

Långsiktigt hållbara hyreshus i massivt trä enligt kraven för FEBY18 Guld samt miljöbyggnad, lägst nivå Silver. Husen är byggda i trä av klimatpolitiska skäl då vi anser att lagrad koldioxid i husväggar är bland det bästa Sverige kan arbeta med. Vi jobbar med mycket tjock isolering (också av trä) för att få riktigt låga energikostnader. På samma sätt valdes fönster och dörrar för att uppnå bästa möjliga energieffektivitet. Samtliga hustak är utrustade med solceller. Förutom att göra husen i princip självförsörjande fungerar solcellerna som ett genomgående gestaltningskoncept för att förtydliga typhusens höga miljöambitioner. Målet är att göra härliga bostäder som på samma gång är klimatsmarta, med ett starkt fokus på integrerad och gemensam odling. Odlingsbar yta finns både på egen balkong samt i de små gemensamma odlingsplatserna på gården.

Vi hoppas entusiasmera andra genom vårt starka miljöfokus. Genom ETC Byggs koncept kan andra inspireras att följa vår modell, med passiva hus som är klimatpositiva. Dessa är till stor del självförsörjande energimässigt med hjälp av de installerade solcellerna som ger möjlighet till reflektion över den personliga elförbrukningen. De gedigna satsningarna på odling och gemenskap stärker både samhörighetskänslan och agerar som en katalysator för självförsörjning, vilket blir inspirerande både för boende och närliggande grannar. Med nya innovativa lösningar för ett mer klimatsmart hus kan vi uppmuntra andra att gå en liknande väg.