ETC bygger klimatpositiva boenden i trä

Ja, vi vågar påstå att våra hus är klimatpositiva. De skapar inte utsläpp som förstör vår planet, de gör tvärtom. Skapar ren energi och lagrar koldioxid. Särskilt energifrågan har länge legat oss varmt om hjärtat.

ETC som koncern bygger ju inte bara hus, vi har skapat solcellsparker runt Sverige och fortsätter med det varje dag. Faktum är att husen vi bygger placeras med öst/västliga tak för att kunna ge de boende all el från huset självt. Vi hoppas producera mer ren el än husen använder. Och givetvis så det räcker till våra elbilar från deras utegarage. Våra hus ansluts inte till fjärrvärmesystem. Vi anser inte att det systemet är tillräckligt klimatrent, vi vill bygga och bo i trä, inte elda trä. Däremot jobbar vi med både batterilager och värmepumpar. Dessutom ett stort ventilationssystem som återvinner 90 procent av värmen, så husen till stor del värms upp av de boende själva.

Ett hus blir klimatsnällt om det byggs av rätt material. Det här är knepigt, det finns många trähus numera i Sverige som byggs med stommar av betong eller är hybrider mellan naturliga material och material som skapar stora utsläpp (som gips till exempel). Vi vill gå mycket längre. Vi pressar faktiskt byggnormerna så mycket vi kan, fasader helt i trä, toalettväggar utan plast, täta hus utan köldhål för el eller vatten och så givetvis solceller på tak och balkonger utan kompromisser.

Att bygga såhär innebär att vi försöker hitta klimatsmarta lösningar i varje detalj. Den trästomme vi valt är gjord med trä som inte tagits fram via kalhyggesbruk. Vi fraktar allt vi kan med tåg. I Västerås minskade vi utsläppen från grunden genom extra dyr men klimatvänligare betong. I Växjö ska vi försöka med gammaldags granitgrund för ett av husen. Och vi kommer ha låga energikostnader och låga utsläpp för service vilket minskar utsläpp (liksom boendekostnaden förstås). ETC bygger inte bara hus, vi försöker utmana oss själva och andra till att göra det ännu lite bättre gång på gång. Det är så vi tror byggandet i Sverige kan förändras från en av våra största utsläppskällor till en ren verksamhet.

Nej, vi blir aldrig klara, det finns alltid nya lösningar som skapar nya möjligheter. Men målet är detsamma. Genom hyreshusen vill vi inspirera andra att göra samma sak. Allmännyttan såväl som de stora fastighetsbolagen. Sverige behöver 700 000 nya ­lägenheter på några år. Bygger vi dem i betong skapar vi enorma utsläpp. Bygger vi i trä gör vi framtiden lättare för våra barnbarn.

Hjälp oss att göra det möjligt

Är det här möjligt? Det finns inga givna svar men det är klart att vi ska sträva efter mer än ett klimatsmart hus. Vi vill skapa exempel på klimatsmarta liv mitt i staden. ETC bygger hyreshus i Västerås, Växjö och Malmö.

För att komma igång på fler platser har vi startat en crowdfundingkampanj där du kan spara pengar direkt i vårt klimatsmarta hyreshus med B-aktier som säkerhet. B-aktierna återköps till fast pris när du vill ta ut eller ändra ditt sparande. Avkastningen sätts årligen (5,5% för 2024). Att spara i byggandet av klimatsmarta bostäder är att vara del i lösningen.

ETC Torp

Kan man bygga stora hem så kan man också bygga mindre hem. Vi har tagit fram ett färdigt hus för dig som själv vill äga ett klimatsmart boende. Vi kallar det ETC Torp och det innehåller flera unika lösningar.

Vi jobbar med foamglasgrund utan cement och andra belastande material. Husen byggs i trä. Men inte i massivträ utan i lätta masonitbalkar, ett system som minskar kraftigt på användandet av material samtidigt som det skapar ännu bättre isolering med träfiber som bas. Huset har extremt låg energianvändning genom vår isolering, vattenåtervinning och solteknik. Ett tillagt växthus ger fantastiska möjligheter att odla. (Kanske med vår näringslösning eller egenproducerad ETC Bokashi?)