Hur går det för byggprojektet?

I Västerås byggs det just nu för fullt och snart är de första väggarna resta. För att du ska kunna följa bygget har vi har tagit fram en webbsida där du kan se hur hela projektet fortlöper.

I Västerås byggs det just nu för fullt och snart är de första väggarna resta. För att du ska kunna följa bygget har vi har tagit fram en webbsida där du kan se hur hela projektet fortlöper.

Som du kan se på webbsidan nedan så är mycket man behöver hålla reda på i ett byggprojekt av denna storlek. Där kan du också se alla detaljer i bygget. Från själva byggprocessen till inköp av material. Vad som är klart och vad som är på gång. Men glöm inte att saker kan förändras. Ibland går det snabbare än vi beräknat men ibland kan saker ta längre tid. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera sidan så att du kan följa med under resans gång.

Projektsida för ETC Bygg i Västerås.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.