Bredband och tv

Info om internetuppkoppling och tv-tjänster.

I husen finns nätverk installerat av Wexnet.

Du kan på den här länken se vilka tjänster Wexnet tillhandahåller: https://wexnet.se/privat/installationshjalp/

Vid problem med tjänster tillhandahållna av Wexnet, skall deras kundtjänst kontaktas. Kundtjänst Wexnet: 0470-703333