Bredband och tv

Info om internetuppkoppling och tv-tjänster.

I husen finns nätverk installerat av Fibra.

Du kan på den här länken se vilka tjänster Fibra tillhandahåller: https://tjanster.fibra.se/serviceguide/

Vid problem med tjänster tillhandahållna av Fibra, skall deras kundtjänst kontaktas. Kundtjänst Fibra: 0771-375 375