Brand och säkerhet

Här hittar du råd och information om vad du kan göra för att förebygga brand eller om olyckan är framme.

En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. På bara några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar. Följderna av en brand blir dessutom ofta kostsamma och besvärliga, även om man har försäkring. Många små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan ”bara en brand” och en katastrof.

Grillning

Du får inte grilla på balkong eller uteplats. Grillar du på gården så se till att det är på grus och att du följer brandföreskrifterna.

Brandvarnare – ett måste!

En brandvarnare ökar dina chanser att kunna ta dig ut om det börjar brinna hemma. Brandvarnaren ska vara placerad i taket utanför sovrummen. Du har ansvar för att det finns en fungerande brandvarnare. Röktesta din brandvarnare regelbundet genom att exempelvis hålla en utblåst tändsticka under brandvarnaren.

I varje lägenhet i våra fastigheter finns det installerad brandvarnare från Schneider. Det är optiska mini-brandvarnare med 10-års batteri, testknapp och 85dB ljudnivå.

Här finner du manualen, brandvarnare Schneider CCT5410-2519.

Brand i kastrull – locket på!

En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenfettad spisfläkt och vidare i husets fläktsystem. Tänk på att aldrig släcka branden med vatten. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Glöm inte heller att rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Brandfilt

En brandfilt är bra att ha hemma. Den kan du använda för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva branden. En brandfilt är också ett bra redskap för att släcka bränder på spisen som uppstår i en kastrull eller stekpanna. Med brandfilt kväver du elden. Tänk på att inte kast filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händer ovanpå filten för att kväva elden. Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den. Till exempel i hallen eller i köket.

  • Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.
  • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
  • Ha en brandfilt på varje våningsplan.

Förebygg anlagda bränder

Håll trapphuset rent: Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand. Barnvagnar, möbler eller liknande som placerats i trapphuset kan både antändas och försvåra en utrymning.
Håll vinden ren: Håll dörrar till vind och källare låsta för att förhindra att obehöriga tar
sig in i fastigheten. Se till att vinds- och källargångar är fria från brännbart material. Du får inte förvara brandfarlig vara (som lösningsmedel, bensin eller gasol) i källare, trapphus eller på vinden.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brandrök är giftig, stanna kvar i lägenheten. En normallägenhet står emot en brand i cirka en timma. För att försvåra rökspridning, se till att din lägenhetsdörr har tätningslister. Vid en brand kan våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet. Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Handbrandsläckare

För bostäder rekommenderar räddningstjänsten pulversläckare på minst sex kilo med lägsta effektivitetsklass 43A 233 BC.

  • Placera släckare på synlig plats, gärna vid entréer som till exempel en groventré eller ut till en altan.
  • Släckare ska inte vara blockerade, utan lättillgängliga.
  • Ställ släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.
  • Släckare som inte står på entrévåningen bör stå intill trappa om det är flera våningar i bostaden.

Släck levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du ska gå hemifrån. En bra regel är att den som tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks.

Stäng av elektriska apparater

Elektriska apparater som torktumlare och diskmaskiner kan överhettas och fatta eld. Stäng av dem innan du går och lägger dig eller går hemifrån.

Stäng dörren – röken dödar

Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. För att förhindra brandspridning i lägenheten måste dörren till rummet där det brinner stängas.
Kryp under röken när du tar dig ut.

För att begränsa rökspridning i trapphuset måste siste man som lämnar lägenheten stänga dörren. Använd inte hissen när det brinner.

Larma 112 och varna dina grannar.

Brandskyddspolicy

Detta är ETC Byggs policy gällande det brandskyddsarbete vi gör.
Läs vår brandskyddspolicy här.

 Regler och rutiner för dig som bor hos ETC Bygg

Här hittar du information om regler och rutiner för att undvika brand.
Läs våra regler och rutiner här.