Vad betyder den blåbruna budgeten för klimatkloka hyreshus?

SD har tillsammans med M och KD fått igenom en budgetändring som släpptes fram av L och C genom att de lade ner sina röster. Det innebär att det statliga investeringsstödet för hyreshus försvinner omgående – liksom stödet för innovativa energilösningar i nya hyreshus.

Statens stöd till hyreshus har alltid varit en känslig fråga för nyliberala politiker. Man vill att marknaden ska sätta hyresnivåer och man verkar vara märkligt ointresserade av att nya svenska hus ska spara energi.

Men vad innebär det för ETC Byggs stora satsning på klimatsmarta hyreshus med låga hyror? 

Vi har nämligen riktigt låga hyror i de hus vi byggt och bygger. I Västerås 33 procent billigare än jämförbara nya hyreshus. Det kan vi ha genom att vi har det statliga investeringsstödet som totalt har gett 13 miljoner för husen i Västerås och 20 miljoner för husen i Växjö.

Det har gjort att hyresförhandlingarna redan från start börjat på nivån 1450 kr per kvadratmeter med en hel del tillägg. Den låga hyran är sedan reglerad via investeringsstödet i 15 år.

Våra hyresgäster har också extremt låga energikostnader eftersom elen i husen produceras av våra solcellstak och batterier. 

För de hus vi byggt och för de som har inflyttning snart påverkas alltså inte hyrorna.

Men nu försvinner stödet. Utan stöd måste hyrorna stå för in det staten bidrog med.

Det här är naturligtvis illa för alla som vill ha bostäder där både låginkomsttagare och höginkomsttagare kan bo. Vår bedömning är att det här leder till kraftigt ökade hyror vid nybyggen hos de flesta fastighetsägare. Gissningsvis höjs det med flera hundra kronor per kvadratmeter.

För vinstdrivande fastighetsbolag är det inget problem – efterfrågan är stor.

För oss som icke vinstdrivande bolag blir det knepigare. Vi vill helt enkelt inte att SD:s och M:s budgetprovokation ska få stoppa den politiska idén med klimatsmarta hyreshus med låga hyror.

Idag kan vi inte säga vilken hyra det blir i våra nästa projekt (Kumla och Malmö) – men den blir högre än idag.

Det finns bara en sak som kan säkerställa att vi fortfarande kan erbjuda de lägsta hyrorna för nybyggen.

Dels handlar det om finansiering. Dels om perspektiv vad gäller antalet år till lönsamhet.

Våra hyreshus är hittills helt finansierade under byggtiden av läsare som sparar direkt i våra hus. Det viktigaste där är sparandet i B-aktier med 2 procent i ränta idag. 

Det här är en billig finansiering jämfört med vad finansmarknaden erbjuder och det gör att hyrorna kan hållas lägre. Idag är det 44 miljoner som ligger i detta sparande. Dubblar vi det kan vi ersätta hela det statliga investeringsstödet med eget nytt kapital.

Och då kan vi givetvis erbjuda lägre hyror.

Den andra påverkan handlar om vilket tidsperspektiv man kan ha. Våra budgetar har väldigt lång tid för att komma till den nivå där hyresgästerna betalar in mer per år än vad husen behöver kostar i amortering, ränta, service och drift. Vi får ett positivt kassaflöde först efter 12 till 18 år beroende på hus. (Den vinsten investeras sedan i ytterligare nya hus).

Det här kan vi göra genom att husen har god likviditet genom det statliga investeringsstödet.

Men när det försvinner behöver vi ersätta det med en högre andel eget kapital. Så även här påverkar antalet som är med och sparar direkt.

Det finns en sista faktor som ärt svårare att påverka. Bankerna. Svenska banker generellt gillar inte hyreshus, man satsar helst på bostadsrättsbyggen.

Orsaken är att de då snabbare kan få tillbaka lån för bygget, vilka istället flyttas över på de enskilda bostadsrättsinnehavarna. (Det är bland annat därför bostadsrättspriser stigit. Bankerna finansierar hellre privata lån än företagslån.)

Vi har klarat våra hus utan några banklån under bygget, men vi behöver alltid ett slutlån när husen är klara som gör att de som lånat oss pengar kan få tillbaka dem i tid, eller flytta över dem till nästa projekt. 

I Västerås är det Ekobanken som varit vår slutfinansiär och de har en sundare inställning till långsiktighet än vanliga banker. I Kumla jobbar vi på samma sätt med JAK banken.

Men våra hus blir fler och fler och vi behöver ytterligare slutfinansiärer för att kunna hålla byggtakten uppe. Och det finns både gröna fonder i EU och fackliga fonder i Sverige som borde få förstå poängen med detta.

Så arbetet fortsätter. 

Budgeten förstör det långsiktiga arbetet att med statens hjälp skapa låga hyror och bra hus.

Men det går att hantera genom ökad egen aktivitet och säkerhet i form av nya hus.

Så svarar vi SD, KD och M och deras budget.

Johan Ehrenberg

PS. Vill du vara med och spara i våra hus kan du göra det här.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.