Ideell stiftelse går in med 12 miljoner i ETC Bygg: ”Miljö är viktigt när vi placerar”

Sjömanskyrkan Stockholm har bestämt sig för att placera 12 miljoner kronor i ETC Bygg. ”Det är den största enskilda placering vi gjort. Vi vill göra så miljövänliga placeringar som möjligt och vi tror inte att avkastningen är sämre än andra placeringar”, säger Chang Strömberg, styrelseledamot i Sjömanskyrkan Stockholm.

I veckan mötte Chang Strömberg och Björn Borg, från Sjömanskyrkan Stockholm, Johan Jenny Ehrenberg, grundare av ETC Bygg, för att upprätta ett pantbrev när den ideella stiftelsen placerar 12 miljoner kronor i ETC Bygg.
– En enig styrelse stod bakom detta beslut. Vi har en miljöinriktning när vi placerar, och har lyssnat på det ETC berättar om solceller och träbygge, säger Chang Strömberg, styrelseledamot.
Han bedömer dessutom att det är en lönsam placering för stiftelsen.
– Vi hade kanske kunnat få en bättre avkastning genom att placera pengarna i försvarsindustrin, men det går emot våra riktlinjer. Andra alternativ är i fastighetsbolag, och då bedömer vi att avkastningen blir likvärdig.

Att ETC Bygg inte bara tar klimatansvar utan säkerställer schyssta villkor och kollektivavtal i alla led, menar Björn Borg är betydelsefullt.
– Flera av oss i styrelsen är aktiva fackliga gubbar, för oss har det en väldig betydelse. De som kommer från kyrkan har samma värderingar.
Sjömanskyrkan Stockholms verksamhet handlar om socialt och ekonomiskt stöd till blottställda sjömän. Stiftelsens kapital ökar, mycket tack vara privata donationer.

Över 1 000 personer sparar idag i ETC Bygg, bland dem både småsparare och människor som valt att placera större privata summor. Johan Jenny Ehrenberg konstaterar att det är vad som möjliggör för ETC Bygg att ta täten för klimatomställningen i byggbranschen.
– Jag tror att våra sparare blir väldigt glada och stolta över att vi dessutom lockar till oss större placeringar som denna. Det visar att vi är många som gör det här tillsammans, och det höjer vår förmåga att fortsätta hitta de mest klimatsmarta byggmaterialen, som stomme i massivt trä, att ersätta gips med lera och mycket annat.

Om fler företag, organisationer och fackföreningar skulle välja att placera kapital i ETC Bygg skulle företaget kunna öka byggtakten.
– Nu bygger vi ett eller flera hyreshus i taget på en ort. Vi har två hus i klara i Västerås, tre i Växjö och bygget av ett höghus i Malmö pågår. Om vi får in mer kapital skulle vi ha möjlighet att bygga på flera orter samtidigt och därmed ha större möjlighet att påverka hela byggbranschen.
En sådan påverkan sker idag och skulle kunna skalas upp, enligt Johan Jenny Ehrenberg.
– Vi sitter ju med i olika lokala samverkansgrupper i samband med våra byggen. När de hör vår kunskap om hur mycket lägre klimatavtryck våra materialval och konstruktioner leder till blir kommunerna intresserade av att ställa högre krav på andra byggherrar.

Fakta/ Placera och spara i ETC Bygg
• Den som vill placera flera miljoner kronor i ETC Bygg gör det med ett pantbrev som säkerhet, med rörlig ränta utifrån Riksbankens Swestr.
• Privatpersoner kan spara mindre summor, lägsta belopp är 100 kronor i månaden.
• Sparandet innebär en andel (B-aktie) för varje 10 000 kronor.
• Varje B-aktie har en ränta som bestäms i början på varje nytt år. Från och med 1 januari 2024 är räntan satt till 5,5%.

ETC Bygg är vårt bolag som tar in pengar från allmänheten och ­förvandlar dem till klimatsmarta hyreshus. Du sparar i andelar som återköps till insatt summa när du vill avsluta ditt sparande.

Avkastning för år 2024 är 5,5 procent.
Ditt sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti.