Långsiktigt sparande i ETC Bygg med 5 % ränta

Du binder ditt sparande i 24-månader, räntan är 5% per år. Mer information kommer när du anmäler intresse.

Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig inlåningsgaranti. Det finns alltid en risk med ett sånt sparande även om vi anser att hyreshusen är trygga och klimatsäkra.