Hoppa till innehåll
ETC Hyreshus

ETC bygger ett helt ekokvarter i Kumla

Så här kommer det se ut på Hällabrottet i Kumla om något år. ETC Bygg har vunnit markanvisning för ett helt kvarter av riktigt fina ekohus i ett och ett halvt plan. Här ryms faktiskt hela 120 personer, det blir 40 lägenheter och alla med odling, bilpool, elcyklar och allt annat som kan höra ett gott boende till.

Och ja, det är hyresrätter. Vi har plats för småbarnsfamiljer, äldre som flyttar från villan, unga som flyttar hemifrån och självklart vill vi skapa ett blandat boende med förening, aktiviteter och gemensamt växthus. Det blir som en slags ekoby mitt i staden. Fast tyvärr utan åkermark.


Husen är nydesignade av vår samarbetspartner arkitektfirman Kaminsky och kommer att byggas helt i trä av ETC Byggentreprenad. Det här är inte massivt trä utan lättbalkar med riktigt tjock isolering runt hela husen. Och givetvis solceller på tak vilket gör boendet självförsörjande på energi.

Kumla blir vårt nästa stora byggprojekt efter att Växjö blir klart och Malmöhusen har startat. Budgeten är på 53 miljoner totalt. Förutom Crowdfunding har vi gjort en avsiktsförklaring tillsammans med JAK Banken där den senare behandlar en kredit­ansökan i vår. JAK är en medlemsbank som nu vill börja hjälpa till att få fram större klimatpositiva husbyggen i Sverige, vilket vi på ETC Bygg självklart är väldigt glada för.

Men som vanligt är det ETCs vänner och läsare som är ryggraden i det här projektet. Vi crowdfundar ju för alla hus vi gör.


Vill du vara med och spara i ETC Bygg kan du läsa mer här. (Du sparar i andelar/b-aktier med 2 procent i ränta). Hyreskön öppnar när bygglov är godkänt av kommunen.

Att spara i B-aktier är inte skyddat av statlig insättningsgaranti. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns alltid en risk med investeringar. Vår säkerhet är husen och marken de står på.

ETC Hyreshus

Så bygger vi tysta trägolv

I ett flervåningshus är golvet i din lägenhet samtidigt någon annans tak. Det betyder att husets bjälklag måste konstrueras på ett sådant sätt att risken för störande ljud minimeras. Handlar det som i vårt fall om trähus, ja då behöver bjälklaget lite extra omtanke. 

När vi på ETC Bygg ställde kravet att alla golv i våra hyreshushus i Västerås ska vara av trä, både det våningsskiljande bjälklaget och själva golvet, så uppstod snabbt en diskussion om ljud. Ett bjälklag i trä har nämligen svårare att dämpa ljud jämfört med andra smutsigare material som betong.

Att upplevelsen av ljud blir olika i trä respektive betonghus beror på att ljudet sprids på olika sätt i de båda konstruktionstyperna. Ett hus byggt med trästomme stoppar höga frekvenser, men inte ljud av till exempel fotsteg hos grannen ovanför. Betong däremot, är tungt vilket gör det lättare att stoppa den typen störande ljud. Därför har vi behövt arbeta med andra sorters lösningar för att uppfylla akustikkraven och minska spridningen av ljud mellan våningsplanen.

Historiskt sett har kunskapen om hur man hanterar ljud i ett flervåningshus nästan alltid utgått från att stommen är tillverkad i betong. Det är inte så konstigt med tanke på att hus byggda i betong har dominerat bostadsbyggandet i Sverige de senaste 100 åren och fortfarande är det vanligaste materialet i större byggnader. Därför är det också där den största kunskapen och erfarenheten finns. Nu är vi med och ser till att det förändras. 

Så här ser vår lösning ut:

Bjälklaget som används i våra hus i Västerås består av 220 millimeter massivträ. Rent tekniskt skulle man inte behöva någonting mer då massivträskivorna redan har en yta som skulle fungera som golv. Akustiskt sett funkar det tyvärr inte eftersom det bland annat skulle bli problem med stegljud. Eftersom trä är ett lättare material än betong sätts det lättare i rörelse. De svängningar som uppstår sprider sig till rummet intill eller till våningen nedanför eller ovanför. 

Det vi har gjort är att lägga en miljövänlig och återvinningsbar träullsskiva på 40 millimeter ovanpå bjälklaget i massivträ. Därefter har vi fyllt på med 90 millimeter grus. Ovanpå gruset ligger ytterligare en träullsskiva på 40 millimeter och överst en oljad, trestavig ekparkett. Det här är en smart lösning på många sätt, bland annat eftersom vi har kunnat dra kablar, rör och diverse installationer i grusskiktet.

– Enkelt sammanfattat har vi löst problemet genom att kombinera lätta och mjuka skikt med tunga och hårda. Tanken är inte ny, utan det var så här man byggde förr. Innan det blev billigt att använda betong, hälldes byggskrot som grus, tegel, sågspån och murbruk ner i bjälklaget som dämpning, säger Fredrik Fagerberg, byggare och utvecklare av våra trähus.

I köket kan det bli en del spillande och tappande av både porslin, kastruller och vassa redskap. Därför har vi valt att lägga en remsa av ett nytt, smart och tåligt material framför arbetsbänken. Det är också ett trägolv, men med ett ytskikt av keramisk träkomposit. Ytan ger golvet en slag- och slitstyrka som är ännu bättre än hos sten-, keramik- och laminatgolv. Golvet vi valt är så slitstarkt att vi även lägger det i husens entréer och korridorer. 

Badrumsgolvens uppbyggnad ser likadan ut som för övriga golv med den skillnaden att vi avslutar med träregelkonstruktion för att reglera fallet mot golvbrunnen. Ovanpå ligger en spånskiva och sist en plastmatta tillverkad av returplast och som ger ett lägre klimatavtryck än ett ytskikt med keramiska plattor. 

– Med dessa lösningar kommer vi som lägst att uppnå ljudklass C vilket motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR. Dessutom får vi snygga och slitstarka golv som går helt i linje med vår strävan att bygga klimatsmart utan kompromisser, säger Fredrik Fagerberg.

Katarina Brandt

ETC Hyreshus

Att resa ett trähus: andra etappen

Andra etappen i byggandet av ETC Byggs hyreshus i Västerås är nu klar – så här går det för bygget.

Våren 2020 kom så mobilkranen på plats, de stora trästommarna som legat och väntat efter järnvägstransporten kördes ut till bygget allt eftersom och så började väggarna resas.

Att bygga i massivt trä är lite magiskt. Med kran och duktiga snickare reser man en hel våning på ett dygn. Det gör att huset ”växer” nästan organiskt dag för dag, så att man efter bara någon vecka ser husets stomme stå på plats.

Massiva trähus kräver precision. Annars riskerar man köldhål och det vill vi ju som klimatpositiva hus slippa helt. Det är viktigt att stommen verkligen är laserskuren med rätt mått och att montaget kan ske utan att man lappar och lagar alltför mycket.

Och det har fungerat bra. Stommen fästs mot grunden med stora vinkeljärn.

Vanliga innerväggar är tunnare men de väggar som bär konstruktionen och lasterna är ofta tjockare, dvs dubbla. Mellan två lägenheter kan därför väggen vara hela ett par dussin centimeter tjock.

För att brandsäkra lägger vi sen ett material som har svårt att brinna.

Brandsäkerheten  är en av de största utmaningarna när man vill pressa klimatfrågan ännu lite mer i trähusbyggen.

Normalt använder man exempelvis stenull som isolerar och som brandsäkrar.

En alternativ lösning som vi tittat på är att jobba med lera. En tunn lervägg mellan de massiva träelementen fungerar som brandskydd.

Ett annat alternativ är olika typer av ”döda material” som gipsskivor. Men det vill vi ju undvika av flera skäl, framförallt klimatskäl. Vi vill helst ha material som binder koldioxid och gärna sånt som inte kräver en massa bearbetning energimässigt och industriellt för produktionen.

Och här blir det genast problem.

Kostnaden för hantverksmetoder blir högre än för att använda färdiga industrimaterial. Så vi måste välja kostnad, tidsåtgång och lämpligaste material.

Stenull för brandskydd

I Västeråshusen har vi valt att ha stenull mellan brandväggarna.

Lera finns att köpa men inte som färdiga skivor i rätt storlekar.

Vi ska titta mer på den lösningen när vi hittat samarbetspartner som mer industriellt kan ta fram material.

(Däremot diskuterar vi fortfarande lerväggar som något vi kan ha inne i huset, kanske vid trapporna eller i vissa sovrum. Detta då leran har så goda egenskaper när det gäller fuktvandring och isolering av ljud.)

Ett spår som vi inte hunnit jobba med är att använda biokol i väggar. Även här krävs de isåfall mer industriell produktion. Biokolen tar ju vi på ETC fram i vår solcellspark, men biokolsskivor i väggar kräver en produktion vi saknar.

När hela stommen var rest såg man ganska väl hur huset kommer se ut och när man går runt på en våning förstår man känslan.

Men då saknas fortfarande det dominerande elementet på långsidorna, nämligen de stora balkongerna. Över 2 meter breda, varje lägenhet har tillgång till sin del av balkongerna.

(Utom de som är på nedervåningen förstås. Men de får  andra sidan en ”egen uteplats” att använda.)

De stora balkongerna

Montaget av balkongerna på trähusen är ett eget projekt.

Vi reser riktigt tjocka limträbalkar som är fastsatta i egna betongfundament. De monteras med tjocka beslag i järn och skruvas fast. (Här fick vi problem med skruvarna som producerades i Italien. De fastnade i covidkarantänen så vi fick skyndsamt ta fram nya i Sverige. De italienska kommer dock kunna användas i nästa husbygge).

Balkongerna är helt i trä, längst upp med en takbeläggning och solceller.

På några sidor har vi transparenta solceller men de kommer bara att ge lite el i husen eftersom det är skugga från andra hus och från skogen söder om hustomten.

Efter stomme och balkonger var det dags att monterna taket ovanpå de tjocka massivträt. Här jobbar vi med masonitbalkar som skruvas dit. Masonitbalkar är väldigt lätta men har en rejäl hållfasthet så de kan lätt bära yttertaket.

Masonitblakarna sitter så att träulls isoleringen passar enkelt och läggs på efterhand.

Till slut täcker vi taket med solceller.  Alternativet hade varit plåttak med inbyggda solceller, men vi har den installationen på test i vår solpark i Katrineholm och vill gärna utvärdera det innan vi gör det på fler fastigheter.

Det här var andra etappen i bygget. Nästa är fönster och dörrar och så all inredning, VVS och el. Men det är ett arbete som pågår nu och som vi hoppas kunna berätta mer om senare i höst.

Att räkna klimatpåverkan

Vi genomför just nu en Livscykelanalys som vi kommer presentera för alla senare när husen är klara. Den är gjord av en tredjepartsexpert och vi kommer där redovisa både hur klimatinsatsen blir om man räknar enbart själva byggnationen med transporter och allt, och hur den blir om man tar med själva lagringen av koldioxid i huset och energiproduktionen som huset kommer kunna göra.

ETC Hyreshus

Nu kan du ställa dig i bostadskön till ETC Bygg i Växjö

Förra veckan tog ETC Bygg första spadtaget för att börja bygga klimatpositiva hyreshus i Växjö. Nu kan du ställa dig i bostadskön.

Ja, nu har vi tagit första spadtagen för att börja bygga hyreshus i Växjö.

Husen byggs av trä, inte av gips och reglar, inte av träfasader på betongstomme, utan helt i trä förutom själva grunden huset står på. Ja, även isoleringen i väggarna (som är väldigt tjocka) är av träull. Dessutom är de utrustade med solceller – och vi hoppas att de ska kunna producera mer el än de använder.

Här kan du anmäla dig i bostadskön till husen.

Husen finansieras genom att tusentals människor sparar i dem. Det här är människor från hela Sverige som köper andelar (B-aktier) och har två procent i ränta på det sparandet. När de vill ta ut de sparade pengarna köper ETC Bygg tillbaka andelen till samma pris. Det är alltså inte spekulation, det är
att spara direkt i hus.

Läs mer om ETC Bygg här.

Vill du vara med och spara i husen i Växjö? Läs mer här.

ETC Hyreshus

Nu tas första spadtaget för ETC Bygg i Växjö

Det är dags för ETC Bygg att ta första spadtaget för att börja bygga klimatpositiva hyreshus i Växjö.

Den 30 september kommer vi att ha ett corona-anpassat arrangemang ute på Bredvik (Enskiftet *1).

Medverkar gör bland andra Johan Ehrenberg, arkitekterna och byggarna bakom projektet, samt byggnadsnämnden i Växjös ordförande Richard Karlsson.

Husen byggs av trä, inte av gips och reglar, inte av träfasader på betongstomme, utan helt i trä förutom själva grunden huset står på. Ja, även isoleringen i väggarna (som är väldigt tjocka) är av träull. Dessutom är de utrustade med solceller – och vi hoppas att de ska kunna producera mer el än de använder.

Här kan du anmäla dig i bostadskön till husen.

Husen finansieras genom att tusentals människor sparar i dem. Det här är människor från hela Sverige som köper andelar (B-aktier) och har två procent i ränta på det sparandet. När de vill ta ut de sparade pengarna köper ETC Bygg tillbaka andelen till samma pris. Det är alltså inte spekulation, det är
att spara direkt i hus.

Läs mer om ETC Bygg här.

Vill du vara med och spara i husen i Växjö? Läs mer här.

ETC Hyreshus

Så isolerar vi med klimatsnälla material – och satsar på elcyklar

Byggandet av ETC Byggs två första hyreshus i Västerås pågår för fullt. Just nu förbereder vi för att isolera husen med klimatvänlig träull.

ETC Bygg är ett klimatprojekt där hyreshus byggs helt i trä med solceller på taket, där målet är att skapa ett blandat och klimatsmart boende för alla åldrar.Tusentals personer har lånat ut pengar för att projektet ska bli möjligt.

Just nu förbereds för att börja isolera husen med träull. I träullen, som är ett klimatsnällt och brandsäkert material, lagras nämligen koldioxid istället för att nya utsläpp skapas som med traditionell isolering av stenull.

I hyrehusen testar vi också nya klimatsnälla brandskyddsmaterial istället för vanliga gipsväggar, material som aldrig tidigare har använts i Sverige och därför måste genomgå brandskyddstestning innan de får användas.

Nytt sätt att ljudisolera

Dessutom används träull och sandgrus för att se till att lägenheterna blir ordentligt ljudisolerade, något som är unikt för byggen av trähus i Sverige.

Reglerna för vilka ljudnivåer som tillåts i bostäder är hårdare i Sverige än i de flesta andra europeiska länder, berättar Fredrik Fagerberg, byggare och utvecklare av trähusen.

– Andra massivträprojekt har varit livrädda för ljud och man har inte utnyttjat massivträets fulla potential som ljudisolering.

Satsar på cyklar

I cykelstaden Västerås kommer ett av av de två husen vara utrustat med ett cykelrum med laddplatser för elcyklar, och även utanför husen kommer det finnas både cykelställ och laddplatser. Elen kommer förstås från de solceller som husen är utrustade med.

– Det kommer finnas nästan 100 cykelplatser, säger Fredrik Fagerberg.

Vill du vara med och spara i ETC Bygg?

Husen i Västerås och i ETC kommande byggen (nästa på tur är Växjö) finansieras genom att tusentals människor sparar i dem. Det här är människor från hela Sverige som köper andelar i form av B-aktier och har två procent i ränta på det sparandet. När den som sparar vill ta ut de sparade pengarna köper ETC Bygg tillbaka andelen till samma pris.

Det är alltså inte spekulation, det är att spara direkt i hus.

Vill du vara med och spara i ETC Bygg? Läs mer och ansök här!

ETC Hyreshus

Nu börjar vårt andra hus komma ikapp

De senaste veckorna har bygget i Västerås gått på högtryck och vårt andra klimatsmarta hyreshus är nästan ikapp det första.

Vi bygger hyreshus tillsammans med våra läsare som sparar i husen. Ett försök att göra och inte bara diskutera vad som borde göras. Våra hyreshus är helt i trä (förutom en grund där vi lyckats minska CO2-avtrycket rejält). Målet är lyxbostäder faktiskt, men till normalhyra och helt klimatpositiva. Energimässigt drivs husen av solceller på tak och mark och de är extremt energisnåla.

Finns det plats för fler sparare? Ja absolut. Vi tänker fortsätta så länge vi kan utan att vara beroende av finansmarknadens nycker. Vill du spara är det bara att gå in på spara.etc.se/bygg. Gäller även föreningar och företag.

Ett steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle är taget. Låt oss tillsammans ta många till.

Du kan läs mer om våra klimatsmarta hyreshus på här. och vill du besöka dem så ligger de på Öster Mälarstrand, närmast Mälaren i Västerås.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är hyreshusen och solcellerna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

ETC Hyreshus

Nu har vi haft bolagsstämma för ETC Bygg AB

Vårt byggbolag är ju publikt med över 500 personer som är med och finansierar och är B-aktieägare.

Stämman höll vi den 3 juni 2020 i de hyreshus vi håller på att bygga och även om själva stämman är formell och lite trist så blev det sen en rundvandring/klättring i husen som avslutning. Härligt väder, härligt hus och härliga frågor från de som var med och följde oss live på nätet.

Ja, denna bolagstämma var helt digital, bara styrelsen var på plats.

Här nedan ser du boksluten och ett enkelt protokoll från stämman.

Bolagstämma ETC Bygg AB 2020
Årsredovisning ETC Bygg AB 2020
Revisionsberättelse ETC Bygg AB 2020

Du kan också titta på husen och höra Johan Ehrenberg berätta mer om dem i filmen som vi klippt ihop utifrån vandringen under stämmodagen. 

iFrame

Tack till alla som medverkade.
ETC Bygg AB

ETC Hyreshus

Snart dags för taket på vårt andra hyreshus

Det går undan nu. Fem våningar har vi byggt på vårt andra hyreshus och snart är det dags för taket. 

Vi bygger hyreshus tillsammans med våra läsare som sparar i husen. Ett försök att göra och inte bara diskutera vad som borde göras. Våra hyreshus är helt i trä (förutom en grund där vi lyckats minska CO2-avtrycket rejält). Målet är lyxbostäder faktiskt, men till normalhyra och helt klimatpositiva. Energimässigt drivs husen av solceller på tak och mark och de är extremt energisnåla.

Finns det plats för fler sparare? Ja absolut. Vi tänker fortsätta så länge vi kan utan att vara beroende av finansmarknadens nycker. Vill du spara är det bara att gå in på spara.etc.se/bygg. Gäller även föreningar och företag.

Ett steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle är taget. Låt oss tillsammans ta många till.

Foto: Kent Vilhelmsson.Foto: Kent Vilhelmsson.

Du kan läs mer om våra klimatsmarta hyreshus på bygg.etc.se/hyreshus och vill du besöka dem så ligger de på Öster Mälarstrand, närmast Mälaren i Västerås.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är hyreshusen och solcellerna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling