Välkommen på digitalt möte om ekobyn i Väckelsång

Är du en av de som har anmält ditt intresse för att vara med och skapa en ekoby i Väckelsång?

Onsdagen den 16 februari håller vi ett digitalt möte med alla intresserade om att gå vidare och skapa en förening.

Mötet ansluter du till via Zoom med denna länk och lösenord: 311462