Nu finns det en förening för ekobyn i Väckelsång

Det är med stor glädje vi kan meddela att en ideell förening, med syfte att verka för uppförandet av en ekoby i Väckelsång, har skapats. Föreningen ska fungera som en mötesplats för alla som är intresserade att lyfta tankar, idéer och önskemål för att gemensamt ta fram förslag för utformningen av ekobyn. Dessa förslag och önskemål ska sedan ligga till grund för etc:s ritnings och planeringsarbete.

Nu vill vi naturligtvis bjuda in er alla till föreningen så att vi alla får komma till tals och vara delaktiga i samtalet.

Föreningen heter ”Föreningen Väckelsångs ekoby” och medlemskap är kostnadsfritt. Det finns också en facebook-grupp som heter ”Väckelsångs ekoby” där föreningen kommunicerar och lägger upp länkar till zoom-möten. Föreningen kan även kontaktas via mail:

vackelsangsekoby@gmail.com

För den som vill bli medlemmar i föreningen och vara med i diskussionerna, skicka ett mail som innehåller kontaktuppgifter: Namn, adress och födelsedatum samt mail och telefonnummer.

Styrelsen består av:
Ordförande – Helena Nash
Ledamöter – Simon Carlson, Filippa Wickenberg, Sara Lovemo, Christoffer Cedergren, Lena Frändberg, Marie Milling
Suppleanter – Lisa Henkow, Anders Hallqvist, William Lovemo