Frågor och svar om ekobyn i Väckelsång

I slutet av januari deltog ETC Byggs Johan Ehrenberg på ett digitalt möte tillsammans Tingsryd kommun om planerna på en ekoby i Väckelsång. Här är några av de frågor från deltagarna och svar från Johan Ehrenberg som behandlades under mötet.

Hur fungerar det med torpen i byn, hyr eller köper man dem?

 • Torpen köper man och så styckar man av marken till, så ska man bo i ett torp köper man själva huset och marken.

Hur stora blir de individuella tomterna?

 • De blir inte så stora men så pass att huset får plats och att man kan ha en egen lite odling. Tanken är att alla husen ska ligga ganska nära varandra så att man får en bykänsla.

Hur blir det med gemensamma utrymmen, blir det gemensam verkstad mm?

 • För att en ekoby ska fungera krävs det att man bildar en förening. Föreningen är den som ska tänka ut vad det är man behöver och vill ha i en ekoby. Vad vill man ha och vad orkar man med? Vad har man för gemensamma intressen? Vi kommer bygga de hus som behövs men det är utifrån förslagen som vi får från föreningen. Vi behöver ju också finansierar de gemensamma utrymmena. Hela byn kommer få vara med och betala dem. Det kan finnas lokaler i byn som fungerar som en arbetsplats, tex framställning av fermenterad näring, dessa delar betalar vi för i så fall. Om någon i byn har ett behov av en egen verkstad för någon verksamhet, då kan den personen hyra den delen själv. Som exempel på lösningar.

Kommer det finnas utrymmen för andra djur än hästar?

 • Man kan ha den sortens djur i ekonbyn som man är intresserade av. Vi utgår ifrån intresset. Vill någon driva hunddagis osv? man kan ha hästar, får, hundar.

Hur kommer man sköta bevattningen av odlingarna?

 • I Katrineholm arbetar vi mycket med lagring av regnvatten och återvinning av vatten. Ekobyn kommer också ha kommunalt vatten och avlopp.

Hur sker uppvärmningen av huset, blir det värmepumpar?

 • Vi kommer inte ansluta byn till fjärrvärme. Vi kommer ha solceller överallt där det går. Taken är stora och kan ha mycket solceller. Vi kommer också ha solceller tex över odlingarna, så att man odlar under solcellerna. Det är också bra för odlingen som på det sättet håller en del på fukten i marken. De stora husen kommer att ett FTX-system som gör att vi återvinner en stor del av värmen i luften som går ut. För resterande del räcker det med solel för att driva värmepumpen. Detta kan vara en mindre anläggning som finns i huset, men i tex Kumla där har vi ett separat hus med en större värmepump som förser alla husen i området. Husen vi bygger är passivhus vilket gör att det kommer att gå åt väldigt lite el.

Hur kan man lagra elen från solcellerna?

 • Vi kommer ha batterilager för att stödja lagringen. Elbilarna skulle också kunna lagra el på dagen som man kan ta ut på kvällen. Vi arbetar också med saltlager, nanocoated salt. I den sker en kemisk lagring av värme genom att man köper elen när den är billigare eller att man får den från solvärme. Vi testar detta just nu ibland annat Katrineholm.

Vem sköter underhåll av gemensamma utrymmen?

 • De som ska bo där måste vara med och välja väg. Vill man hantera detta själva gemensamt eller ska man gemensamt betala för att någon annan kommer dit och sköter det? I Västerås har vi gammeldags portvakter som sköter enklare sysslor och får betalt för det per timma.

Vad händer om det inte blir tillräckligt många som är intresserade?

 • Om det finns tillräckligt med intresserade och det bildas en förening som vill vara med och driva detta, då blir det en ekoby. Finns inte det intresset bygger vi vanliga boenden.

Kan man ha inflytande över planlösningen?

 • Bygglovet och alla normer som finns styr hur husen och planlösningen kommer att se ut. Utöver det kan man tyvärr inte ändra på så mycket utan husen blir som typhus. Det man kan göra är ju att välja vilken av lägenheterna man vill ha, de ser lite olika ut. Torpen de ser ut som det gör och man kan inte ändra på dem. Är man snickarkunnig kan man ju själv snickra till något i efterhand, men att de inte går att ändra planlösning på är ett sätt för oss att hålla nere kostnaderna. Torpen är som typhus.

Vad kostar torpen?

 • Det finns tre olika prisbilden är ca 3 miljoner för Torp (120 kvm), ca 2 miljoner för Lilla torp (80 kvm) och ca 1 miljon för Minitorp som är en attefallare. Till det tillkommer kostnaden för marken och avstyckning mm. Man kommer att kunna åka till vår park i Katrineholm och titta på de olika hustyperna. Hyreshusen kan man ju se i Växjö, även om de blir större. Tanken är att hyreshusen blir tvåvåningshus i Väckelsång med loftgång på ena sidan och stora balkonger på andra sidan. Stora balkonger där man också kan odla om man vill.

Kommer ni att bygga någon ekoby uppåt i Jämtland till exempel?

 • Om man är intresserad av att vi ska bygga någonstans kan man alltid samla intresserade och börja titta på möjligheten för ett projekt framöver, men just nu kommer all kraft att gå till detta projektet i Väckelsång.

Hur hanteras gråvatten?

 • I Katrineholm har vi återanvändning genom att gråvatten renas i olika bäddar och används sedan till bevattningen. I Katrineholm har vi också toaletter utan vatten. Vi kommer titta på vilka som kommer bo i byn och vad de vill ha.

Hur många kommer bo i byn?

 • Det får plats ca 200 personer och det är inklusive barn.

Hur går man vidare med projektet?

 • Det är en process där nummer ett är att vi ser att det finns tillräckligt många som anmäler sig till oss med att de vill gå med i en förening för projektet. Det behövs några personer som börjar fundera på hur ekobyn skulle kunna se ut och vad den ska innehålla. Nästa steg blir att man har ett möte där man bildar en förening. Att man pratar om möjligheterna för att bo tillsammans och hur. Om vi lägger ihop alla personer som har hört av sig till oss på olika sätt så är det idag fler än 200 personer. Vi kommer ansvara för att byn byggs och se till att all teknik och alla myndighetsregler mm uppfylls, men vi på ETC ska inte bo där så det är viktigt med föreningen och personer som är intresserade av att driva detta framåt.

Kommer det bli ett äldreboende i byn?

 • Många äldre har anmält ett intresse för att bo i byn. Om vi ska ha ett äldreboende kommer det att ske ihop med kommunen. Vi har inget emot att använda ett av husen till ett äldreboende, men vi får titta på vilka som anmäler intresse och hur vi formar byn.

Vem kommer klippa gräset?

 • Vi kommer inte ha så mycket gräsytor att klippa. Vi kommer mest ha odlingar och ängar mellan husen. De gräsytor som blir skulle man kunna ha en robot som klipper t.ex.

Hur ser tidsplanen ut framåt?

 • Föreningen bör bildas nu under tidiga våren. Hur många som är intresserade avgör om det blir en ekoby eller vanligt boende. I sommar kommer vi ta fram detaljritningar tillsammans med våra arkitekter på Kaminsky. Till hösten kan vi lämna in ett bygglov och när vi fått det kan vi börja bygga. Från att bygglovet är klart är målet att vi ska bli klara inom två år, men att t.ex sätta upp torpen går fortare. De tar max 3 månader att sätta upp. Vi kommer skicka ut ett mail till alla som har hört av sig och fråga om de vill vara med i en förening. Vi kommer också fråga om vi får lämna ut deras mailadress till de andra så att alla intresserade kan hålla kontakt med varandra. Vi hjälper så klart till med att få igång föreningsaktiviteten.