Kontakt och felanmälan

Här hittar du kontaktuppgifter till vår portvakt och övriga leverantörer.

Portvakt

Information om portvakt kommer.

Städning

Trappstädning sker varannan vecka. Se till att inga saker förvaras i trapphus så städningen försvåras.

Praktiska frågor

Hör av dig till portvakt eller mejla till etcvasteras@etc.se

Felanmälan

Anmäl till portvakt och mejla till etcvasteras@etc.se

Ange alltid namn, lägenhetsnummer och vilket hus du bor i samt ditt telefonnummer så vi kan nå dig om det behövs.

Vid akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid (vardagar kl 16–07 samt fredag kl 16–mån kl 07) och där det finns risk för allvarlig skada på person eller egendom mejla etcvasteras@etc.se samt ring jouren (Securitas): 010-470 57 70

Övrig information felanmälan

För alla sorters felanmälningar innebär jourlarm en stor kostnad. Felanmälan till jouren mellan fredag 16.00 och måndag kl 07.00 ska därför endast användas i akuta ärenden. Ett ärende anses akut då det är risk för skada på person eller allvarlig skada på egendom. Om du är tveksam om det är nödvändigt att larma, kontakta först portvakten. Onödiga larm kan komma att debiteras den som gjort en jouranmälan. Gäller larmet ett fel som den enskilde lägenhetsinnehavaren ska stå för, kommer denne att bli fakturerad.

Vatten

Vid akut vattenläcka kontakta omgående jouren 010-470 57 70. Meddela samtidigt portvakt och etcvasteras@etc.se

Om du som boende anlitar rörmokare som behöver stänga av vattnet till din lägenhet, meddela etcvasteras@etc.se så att vi kan göra ett utskick till dina grannar. 

Om du inte har vatten i kranen och det inte har gått ut något utskick, så är det antagligen en störning utanför fastigheten. 

Driftstörning vatten

I Västerås är det Mälarenergi som ansvarar för vatten och avlopp. Information om driftsstörningar finns på https://www.malarenergi.se/driftinfo/

Strömavbrott

Här hittar du senaste information om strömavbrott och driftstörningar. https://www.malarenergi.se/driftinfo/

Felanmälan fastigheten 

Vill du anmäla ett fel i fastigheten så kontakta portvakt eller etcvasteras@etc.se. Ange alltid namn, lägenhetsnummer och vilket hus du bor i samt ditt telefonnummer så vi kan nå dig om det behövs. Det kan vara en dörr som inte går igen, en koddosa som inte fungerar som den ska eller något annat. Mejla vad som är fel och var felet finns så ser vi till att  åtgärda detta vid nästa rondering. Rondering sker normalt veckovis men avvikelser kan förekomma i semestertider.

Felanmälan Hissar

ALT Hissar, https://www.althiss.se/

Kundtjänst 0472-390 700

Jour: 010-205 00 50

Alla boende som upptäcker att någon av hissarna inte fungerar kan kontakta ALT men undvik om möjligt att felanmäla under jourtid. Endast hissar där personer med funktionshinder bor prioriteras under jourtid.

Meddela även portvakt och etcvasteras@etc.se om du gjort en felanmälan. 

Skadedjur

Vi har genom fastighetsförsäkringen avtal med Nomor. Om du har problem med skadedjur i eller i anslutning till din lägenhet skall Nomor kontaktas samt portvakt och etcvasteras@etc.se meddelas att anmälan till Nomor är gjord. Enstaka svartmyror på våren kan man som lägenhetsinnehavare enkelt sanera själv men andra problem kan behöva mer omfattande åtgärder. På Nomors hemsida finns svar på en del frågor och man kan även kontakta deras kundtjänst för att ställa frågor.

Skadedjur som upptäcks i allmänna utrymmen och utomhus på vår mark rapporteras till portvakt och etcvasteras@etc.se som sköter kontakten med Nomor.

Kundtjänst Nomor: 0771-122 300

https://nomor.se/

Utebliven sophämtning

Matavfallet och kärlen med restavfall töms varje måndag. Undantag kan ske vid storhelger. Det händer att hämtningen uteblir och då dröjer det inte länge innan kärlen är överfulla. För att undvika överfulla sopkärl är det bra om alla boende hjälps åt att hålla koll och ordning. 

Ring till Vafab om sopor inte hämtats som de ska och det är fullt. 

Telefon: 021-39 35 00

E-post: info@vafabmiljo.se

Fibra

Vid problem med tjänster tillhandahållna av Fibra, skall deras kundtjänst kontaktas. Kundtjänst Fibra: 0771-375 375